Tankinerteringsventiler

Tankinertering är den process som betyder att ett täcke av inert gas (ofta kvävgas) appliceras i utrymmet ovanför vätskan i en stängd lagringstank. Därav kallas den här metoden för tank blanketing på engelska. Den inerta gasens syfte är att motverka de negativa effekter som syre har på innehållet i tanken. T.ex. kan livsmedel som hantera i en tank oxideras och förorenas av syre. Förekomsten av syre i en tank kan vid hantering av vissa brandfarliga ämnen skapa mycket farliga situationer. Tankinertering bidrar då till att bättre kontrollera och förhindra eldsvåda genom att späda ut syreinnehållet i ångutrymmet inom det brandfarliga området. Att använda den här metoden begränsar även produktavdunstning i tankutrymmet vilket gör det till en kostnadsbesparande och miljösmart lösning. Tankinerteringsventiler kan också kallas för lågtrycksreducerande ventiler.

Såhär funkar tankinertering

Gasutrymmet i en lagringstank innehåller en blandning av luft och ånga från det brandfarliga material som lagras. Denna blandning kan antändas om den ligger inom lösningsmedlets antändbarhetsgränser. Ett inerteringssystem minskar sannolikheten för förbränning av brandfarliga material som lagras i ett trångt utrymme, i synnerhet en bränsletank. Detta uppnås genom att bibehålla en kemiskt icke-reaktiv inert gas, såsom kväve, i ett sådant utrymme.

Läs merLäs mindre

Modell 2049 från Cashco är ett tillbehör till tankinterteringsventiler som tillåter installation av flera komponenter trots att endast en anslutningspunkt finns tillgänglig.

Modell 1078 från Cashco är en pilotstyrd tankinerteringsventil som är designad för att minska utsläpp och svinn av inerta gaser som tillsatts i lågtryckstankar. Produkten är designad för att användas i applikationer på medelstora och stora tankar. Ventilen öppnas och stängs automatiskt för att bibehålla ett noga kontrollerat tryck av kvävgastäcket. Modell 1078 kan ställas in från vakuumtät till 14 psig/1barg , vilket gör det till en mångsidig produkt som passar för de flesta applikationer. Vid inställt tryck är ventilen bubbeltät, vilket motverkar läckage av den tillsatta kvävgasen. Service och utbyte av membran kan genomföras utan att demontera ventilen från tanken.

Tankinerteringsventilen 1088 från Cashco är en kompakt ventil som är designad för användning i applikationer med mindre tankar. Ventilen öppnas och stängs automatiskt för att bibehålla ett noga kontrollerat tryck av kvävgastäcket. Modell 1088 kan ställas in från vakuumtät till 14 psig/1barg, vilket gör det till en mångsidig produkt som passar för de flesta applikationer. Vid inställt tryck är ventilen bubbeltät, vilket motverkar läckage av den tillsatta kvävgasen. Service och utbyte av membran kan genomföras utan att demontera ventilen från tanken. Även i standardutförande kommer ventilen i ett material som är motståndskraftigt mot korrosion, vilket förlänger ventilens livslängd.