Close-up Of A Person's Hand Stamping With Approved Stamp On Document At Desk Close-up Of A Person's Hand Stamping With Approved Stamp On Document At Desk

Kvalitet på Ramén Valves

För oss är kvalitet ett centralt begrepp. Syftet med vårt kvalitetsarbete är att kunna erbjuda våra kunder högkvalitativa och konkurrenskraftiga produkter och tjänster. Genom att arbeta systematiskt med förbättrande åtgärder i våra processer kan vi möta våra kunders högt ställda förväntningar och krav. Här kan du läsa mer om vårt kvalitetsarbete.

Kvalitetshantering genom ISO-certifiering

Ramén Valves är certifierade enligt de senaste ISO-standarderna 9001: 2015 (kvalitet) 14001: 2015 (miljö) och 45001: 2018 (arbetsmiljö). Detta är en viktig faktor för att säkerställa att våra kunder får det bästa av kvalitet och service, utan att vi kompromissar med miljön eller välbefinnandet för dem som tillverkar våra ventiler.

ISO 9001 2015

Kvalitet

ISO 14001 2015

Miljö

ISO 45001 2018

Arbetsmiljö

Check valves on black background

Så garanterar vi kvalitet

Vi ska uppfylla och överträffa våra kunders förväntningar genom hela värdekedjan från produktutveckling, till installation, drift och eftermarknad. Vi samarbetar med kunder, affärspartners och leverantörer för att utveckla produkter och lösningar för att uppnå optimala livscykelkostnader och på så sätt förena lönsamma affärer med effektivt nyttjande av resurser.

Woods

Så värnar vi om miljön

Vi värnar om människors hälsa och miljön genom att förebygga negativ miljöpåverkan och minimera utsläpp från vår verksamhet och våra transporter. I vår produktion optimerar vi användningen av råmaterial och energi och minimerar kontinuerligt mängden avfall.

Occupational-health-and-safety

Så skapar vi en bra arbetsmiljö

Vi har åtagit oss att minska riskerna på arbetsplatsen genom att eliminera potentiella faror, minska riskerna i arbetsmiljön och förebygga ohälsa. Vi ser till att skapa en trivsam arbetsmiljö där våra medarbetare känner sig trygga, nöjda och har möjlighet att utvecklas både individuellt och som team.

Certifikatsmärken RISE