Ventilservice och ventilberäkning

Vi vet att det krävs mer än högkvalitativa produkter för att tillfredställa våra kunders behov. Vårt mål är att de ventiler vi säljer ska ha en så lång produklivcykel som möjligt och för att möjliggöra det erbjuder vi ett antal tjänster. I ett första steg genomför vi alltid noggranna ventildimensioneringar för att säkerställa att kunden får rätt ventil för sin unika process. I ett nästa steg erbjuder vi reparationer och reservdelsbyten i vår verkstad, allt för att ge produkten en maximal livslängd.

Service och underhåll av säkerhetsventiler

Säkerhetsventilen är en viktig komponent i en väl fungerande och säker process. En trasig eller sliten säkerhetsventil utgör en direkt fara för de som vistas på arbetsplatsen. I Sverige regleras kraven på säkerhetsventiler i Arbetsmiljöverkets föreskrift Användning och kontroll av trycksatta anordningar (AFS 2017:3). Det innebär att de som har säkerhetsventiler i sina processer enligt lag är bundna att försäkra sig om att ventilerna är korrekt utformade och kontrollerade enligt föreskriften. Förutom säkerhetsaspekten kan trasiga säkerhetsventiler orsaka kostsamma driftstörningar och läckage av media.

Säkerhetsventiler inne för service

Rekommendationen är att säkerhetsventiler ska kontrolleras med jämna intervall för att så tidigt som möjligt upptäcka slitage eller skada. Våra duktiga servicetekniker utför kontroll, service, och renovering av säkerhetsventiler. Vi är certifierad servicepartner i Sverige åt HEROSE, vilket innebär att våra tekniker har genomgått en gedigen utbildning och att utrustningen i vår verkstad med jämna mellanrum genomgår en bedömnings- och godkännandeprocess via HEROSE.

Servicemoment vi erbjuder

  • Undersökning. Vi genomför en första undersökning och återkopplar med kostnadsförslag inom 2 arbetsdagar.
  • Renovering och utbyte av reservdelar, som t.ex. fjäder och säte.
  • Inställning av korrekt öppningstryck och täthetskontroll. Vi ställer in öppnings- och stängningstryck samt säkerställer att ventilen är tät i våra anpassade provbänkar.
  • Blästring. Vid behov kan vi blästra delar som är ansatta av rost.
  • Syrgasavfettning / O2 Clean. Ska ventilerna användas för syrgas eller kryogena media, t.ex. LNG, kvävgas (N2) och koldioxid (CO2) kan vi utföra avfettning.
  • Tredjepartskontroll. Finns behov av tredjepartscertifikat från DEKRA, TÜV, Lloyds, mfl. kan vi ordna det.

Reservdelar

Vår målsättning är att ventilerna vi tillverkar ska ha längsta möjliga produktlivscykel, därför uppmuntrar vi alltid våra kunder till köp av reservdelar. Spara in på både kostnader och miljön genom att redan vid inköp av produkten lagerlägga ett reservdelskit för framtida utbyte av delar. Om du behöver support vid service eller reservdelsbyte så guidar vi dig genom processen alt. genomför bytet åt dig i vår verkstad.

En av Ramén Valves servicetekniker monterar ett manöverdon

Behöver du hjälp med ventilservice?

Kontakta våra servicetekniker via [email protected]
eller ring 08 598 931 13.

Dimensionering av ventiler med Ramén PRO sizing

Att göra en korrekt ventildimensionering är ofta nyckeln bakom en effektiv och fungerande process. En stor del av vår uppgift är att, utifrån våra kunders processparametrar, göra beräkningar och utifrån dessa skräddarsy flödeslösningar som är kostnadseffektiva, driftsäkra och hållbara över tid.

Till vår hjälp har vi den kraftfulla mjukvaran Ramén PRO sizing som är specifikt utvecklad för dimensionering av reglerventiler och säkerhetsventiler. Alla våra innesäljare och ingenjörer genomgår regelbunden utbildning i programmet.

Gå till Ramén PRO sizing (inloggning krävs)

Certifikat och annan dokumentation

Vi tillhandahåller all nödvändig dokumentation som hör till dina ventiler och tillbehör. Det inkluderar materialcertifikat enligt EN10204 3.1. I vår dokumentdatabas kan du hitta manualer, 3D-ritningar, datablad och annat som kan hjälpa dig vid montage, drift och underhåll av din ventil.