Ramén Ball Sector valves in titanium powder bed Additive manufacturing mobile

Additiv tillverkning - Nästa generations industriella ventiler

Ramén Valves är den första ventiltillverkaren i världen att erbjuda reglerventiler i titan producerade med Additiv Tillverkning (AM) även kallat 3D-tillverkning. Korta leveranstider, flexibla designändringar och grön tillverkningsteknologi är några av fördelarna med AM.

Ramén Ball Sector Valve model KSP made by additive manufacturing
Vilka är fördelarna med additiv tillverkning?

Korta ledtider
Med additiv tillverkning kan vi leverera en Ramén Kulsektorventil i titan på ner till 4 veckor från beställning oavsett dimension och egenskaper. Detta att jämföra med den traditionella metoden där ledtiden är cirka åtta veckor för standardventiler.

Grönare tillverkningsmetod
EBM-teknik bygger i lager om 50-90 μm vilket ger mycket hög precision och minimerar behovet av maskinbearbetning. Det överblivna (osmälta) pulvret i varje bygge bibehåller sina egenskaper och kan därför cirkuleras och återanvändas. En annan positiv miljöaspekt är att delarna skickas från AIM i Östersund, istället för som tidigare då gjutgods skickades från Asien.

Speed of design och flexibilitet
Additiv tillverkning ger stor designfrihet och möjliggör snabba designändringar och kundanpassningar utan dyra verktygskostnader och utan att kompromissa med den korta ledtiden. Tekniken är mycket kostnadseffektiv även för korta produktionsserier.

Image showing EBM manufacturing technique
Teknologin – Så här funkar EBM

Den metod som används för att tillverka ventildelarna kallas för EBM (Electron Beam Melting). EBM är en pulverbaserad tillverkningsmetod där tunna skikt av titanpulver succesivt smälts av en elektronstråle, under vakuum. Processen ger ett helt solitt material vars mekaniska egenskaper är bättre än gjutet material och fullt jämförbart med smitt material.

Hög effekt (3.000 W)
Möjliggör hög smältkapacitet och därmed hög produktivitet

Energikälla utan rörliga delar
Extremt snabb och exakt strålstyrning

Process under vakuum
Ger en ren och kontrollerad tillverkningsmiljö

Varm process (650ºC för titan)
Förvärmning av pulverbädden möjliggör tillverkning av komponenter utan restspänningar. Värmebehandling behövs ej.