Solar panels with blue sky Solar panels with blue sky

Ventillösningar för elektrolysörer

Elektrolys är en av de vanligaste metoderna som används för att producera vätgas. Även om det finns flera tillvägagångssätt är grundprincipen alltid densamma. Vatten delas upp i väte och syre med hjälp av elektricitet. Metoden ses som hållbar och miljövänlig om den använder elektricitet från förnybara källor som sol- eller vindkraft, och vätgasen brukar då kallas "grön" eller förnybar. Denna vätgas kan sedan användas som en ren energibärare i bränsleceller, transport, industriella processer och andra tillämpningar utan att producera växthusgasutsläpp.

Vi erbjuder ett urval av ventiler från HEROSE som passar olika storlekar av elektrolysörer och som klarar av att arbeta i miljöer med både lågt tryck och höga temperaturer. Med vår lagertillgänglighet och konkurrenskraftiga priser levererar vi lösningar som matchar dina behov, närhelst du behöver dem.

Kontakta oss för mer info
electrolysis

Olika tekniker för elektrolys

  • Alkalisk elektrolys (AEL)
  • Protonutbytesmembranelektrolys (PEM)
  • Anjonbytesmembranelektrolys (AEM)
  • Högtemperaturelektrolys (SOEC)

Våra ventiler skyddar ditt system oavsett vilken teknik du använder.

Green hydrogen production

Utmaningar med elektrolys

Även om användningen av fossilfri el i elektrolysprocessen för vätgasproduktion har betydande klimatvänliga fördelar, är verkningsgraden relativt låg och leder till en energiförlust på cirka 20-30%. Framsteg görs inom forskning och utveckling för att förbättra effektiviteten, men utmaningar som att minska kostnaderna för tekniken och infrastrukturen samt att säkerställa en stabil och hållbar försörjning av förnybar energi för att driva elektrolysen återstår.

Skillnaderna mellan de olika teknikerna

Alkalisk elektrolys (AEL)

I AEL används en alkalisk elektrolyt, vanligtvis en lösning av kaliumhydroxid (KOH) eller natriumhydroxid (NaOH). Denna metod är den äldsta och mest etablerade för vätgasproduktion och används ofta i industriella skalaapplikationer.

Fördelar: Låg kostnad och beprövad teknik
Nackdelar: Behovet av renat vatten och känslighet för föroreningar.

Protonutbytesmembranelektrolys (PEM)

I PEM-elektrolys använder man en  fast polymermembran som separerar anoden och katoden.

Fördelar: Hög verkningsgrad och snabb responstid
Nackdelar: Högre kostnader och ökad känslighet för driftsförhållanden.

Anjonbytesmembranelektrolys (AEM)

AEM-elektrolys liknar PEM-elektrolys, men använder en  anjonledande membran istället för en kationledande membran.

Fördelar: Billigare katalysatorer och är mindre känslig för föroreningar.
Nackdelar: Behovet av att hantera hydroxidjoner och membranets stabilitet över tid.

High-Temperature Electrolysis (HTEL):

HTEL använder höga temperaturer, vanligtvis över 700°C, för att driva elektrolysen. Detta möjliggör användning av fasta elektrolytceller, vanligtvis av keramiskt material, som kan fungera utan att använda vatten i flytande form.

Fördelar: Har potential att vara mycket effektivt och kan dra nytta av värme från andra processer
Nackdelar: Kräver avancerade material och hantering av höga temperaturer.

Rekommenderade ventiler för elektrolysörer

Nedan hittar du ett urval av ventiler från HEROSE som vi på Ramén Valves rekommenderar för elektrolysörer.

Våra ventiler finns tillgängliga via vår produktplattform som du når via länkarna nedanför. Där hittar du detaljerad pris- och leveransinformation. Om du är osäker på vilken ventil som passar just din process, chatta gärna direkt med en av våra tekniska specialister för snabb support.

Herose säkerhetsventil modell 06383

HEROSE säkerhetsventil modell 06383. Skyddar system upp till 100 MW från övertryck och skador på utrustningen.

HEROSE_FullX_11C01

HEROSE sätesventil FullX 11C01. Minimera läckage till atmosfär med vätgasventilen FullX 11C01. Ventilens solida design gör att den passar utmärkt för applikationer med flyktiga och kryogena gaser.

HEROSE sätesventil 01741

HEROSE sätesventil 01741. Sätesventil i rostfritt stål som är godkänd och passar väl för användning vid applikationer inom elektrolys.

Kontakta oss

Använd formuläret för att kontakta oss.