Green wood Swedish pine forest image

Hållbarhet hos Ramén Valves

För oss innebär hållbarhet allt från hur vi designar och tillverkar produkter, till hur vi engagerar våra leverantörer i ett liknande arbete och slutligen att vi erbjuder våra kunder en produkt med längsta möjliga produktlivscykel. Vi deltar aktivt i utvecklingen av industrin genom att driva på innovativa lösningar som förbättrar hållbarhet och effektivitet, med målet att skapa en långvarig inverkan på branschen.

En annan viktig aspekt i vårt hållbarhetsarbete är att säkerställa att våra medarbetare är trygga och friska. Vi utvärderar alltid potentiella risker i vår tillverkning och kan därigenom säkerställa hälsan och välbefinnandet för våra anställda, miljön och andra som påverkas av vår verksamhet. För oss är det också en självklarhet att hela tiden leta nya vägar som kan göra vår tillverkning och produkter mer resurseffektiva. Ett exempel på ett sådant initiativ är vårt världsledande arbete med att utveckla additivt tillverkade (3D-printade) ventiler för processindustrin, läs mer om det här.

Ramén Ball Sector Valves in pallet

Skydd av gemensamma resurser

Vår tillverkningsprocess är certifierad enligt ISO 9001 (kvalitet), ISO 14001 (miljö) och ISO 45001 (arbetsmiljö). Vi övervakar och utvärderar ständigt de material och tekniker som används för att producera våra ventiler. Vårt mål är att ta fram innovationer med ett långsiktigt perspektiv som minimerar miljöpåverkan.

Hur gör vi det, rent konkret?

  • Alla ventiler från Ramén är tillverkade med el från förnybara källor
  • 97% av våra förpackningsmaterial kan återanvändas
  • Sedan 2015 har vi minskat vår användning av kemikalier med 25%
  • Vi sorterar noggrant allt produktionsavfall som vår certifierade leverantör Stena Recycling förädlar till nya råvaror och levererar till industrier över hela världen
service av Ramén ventil
Service & underhåll

Vi strävar efter att maximera livslängden på våra ventiler genom att erbjuda service, reparationer och reservdelar. Genom regelbundet underhåll kan du både minska kostnaderna och gynna miljön, samtidigt som du säkerställer driften i din process. Våra Ramén-ventiler är speciellt utvecklade för krävande applikationer med driftsäkerhet och enkelt underhåll i fokus.

Läs mer om ventilservice
Expanite treatment center
Miljövänlig ytbehandlingsmetod

Som ett led i vårt fortsatta hållbarhetsarbete har vi valt att eliminera användningen av hårdkromning i våra tillverkningsprocesser. Istället har vi gått över till den mer miljövänliga SuperExpanite®-behandlingen på alla våra ventiler. Det är en gasbaserad process med branschens lägsta koldioxidavtryck.

Läs mer om SuperExpanite

Vi tar ansvar för hela leverantörskedjan

Var tredje år genomför vi en leverantörsutvärdering hos alla aktiva leverantörer. Ett minimikrav är att de är certifierade enligt ISO 9001 och 14001 eller att de kan visa liknande dokumentation. När det är möjligt genomför vi också leverantörsbesök.

Medvetenhet är en del av vår dagliga verksamhet

Vi strävar efter att ge våra medarbetare nödvändig kunskap och mandat för att bidra till att Ramén Valves bedriver en hållbar verksamhet.

  • I början av anställningen genomgår alla medarbetare en introduktionskurs i miljö och hållbarhet.
  • Alla medarbetare har åtminstone en tilldelad arbetsuppgift som avser att minska vår miljöpåverkan.
  • Vi har utsedda arbetsmiljöombud vars uppgift är att övervaka och förbättra arbetsmiljön på arbetsplatsen
RISE ISO banner