light bulb light bulb

För oss är det en självklarhet att ligga i framkant

Vi letar ständigt efter nya sätt att göra vår tillverkning och produkter bättre och mer resurseffektiva. Vårt mål är att åstadkomma innovationer med ett långsiktigt perspektiv som minimerar vår miljöpåverkan. Ett exempel på ett sådant initiativ är vårt världsledande arbete med att utveckla additivt tillverkade (3D-printade) ventiler för processindustrin.