image air separation units image air separation units

Ventiler för luftseparation

Kryogen luftseparering är numera en av de mest beprövade metoderna för att separera luft i dess beståndsdelar i industriell skala. Nya luftseparationsanläggningar byggs regelbundet och befintliga anläggningar ses över, revideras eller byggs ut. Ventiler spelar en avgörande roll i dessa luftseparationsanläggningar och beroende på var i processen de används ställs de inför olika utmaningar. Ramén Valves erbjuder ventiler från HEROSE som är lämpade för alla steg i processen - från komprimering och kylning av luften till rening, rektifiering, lagring och slutligen distribution.

Lungs representing Air separation plants

10 000 liter luft strömmar genom våra lungor varje dag och syre produceras kontinuerligt till våra kroppar. Det en person kan göra på en dag, kan en luftseparationsanläggning utvinna på bara 1-2 sekunder. Dessa anläggningar extraherar luftkomponenter för industriella ändamål i stor skala. På Ramén Valves har vi de ventiler som behövs för denna process.

Läs mer om våra produkter från HEROSE för luftseparation nedan.

De olika stegen i en luftseparationsanläggning

De olika stegen i en luftseparationsanläggning

  • Den omgivande luften sugs först in genom ett filter och komprimeras.
  • Luften kyls sedan ned och oönskade föroreningar som damm och koldioxid avlägsnas i absorbatorerna.
  • Genom värmeväxling och expansion kyls luften ner ytterligare tills den når en temperatur mellan -170°C och -193°C.
  • De olika trycknivåerna och temperaturerna gör det möjligt att separera luftens beståndsdelar efter deras tillstånd (flytande eller gas) och lagra dem i lagringstankar eller göra dem direkt tillgängliga.
asu herose products in use

Våra ventillösningar för luftseparation

Oavsett hur kallt det är, är Ramén Valves ventiler från HEROSE  för luftseparation mycket pålitliga och konstruerade för att prestera, även under de mest krävande förhållanden. Från kompression och kylning, via kondensering och rektifiering till lagring och utsug kan du hitta HEROSE-ventiler i de olika stegen i processen för luftseparationsanläggningar.

  • Luftkompression och kylning
  • Rengöring och kylning tills likvidation inträffar
  • Rektifiering och separation
  • Lagring och borttagning

Se våra produkter från HEROSE nedan eller kontakta oss för mer information.

Kontakta oss

Våra ventillösningar för luftseparation

Se nedan vilka HEROSE-ventiler vi erbjuder för de olika stegen i luftseparationsprocessen.

Air separation process step 2

Rengöring och kylning tills likvidation inträffar
Sätesventiler

Air separation process step 3

Rektifiering och separation
Sätesventiler

Air separation process step 4

Lagring och borttagning
Sätesventiler
Kilslidventiler