Storage tank Storage tank protection industry image

Skyddsutrustning för lagringstankar och cisterner

Lågtryckstankar och cisterner på t.ex. tankfarmar, tankstationer och fartyg kräver specialutrustning för att garantera säkerheten för människor såväl som för processen. Ramén Valves erbjuder ett brett utbud av produkter såsom tankinerteringsventiler, flamskydd och tryckavlastningsventiler. Alla våra tanksäkerhetsprodukter har konstruerats och tillverkats av Cashco Inc, ett högkvalitativt varumärke vi har samarbetet med sedan 30 år tillbaka. Självklart kan vi även hjälpa till med dimensionering av armatur och förslag på placering.

Kontakta oss för mer info
Exempel på ingående produkter i ett tankskyddsystem

Tankskyddssystem

Vår filosofi är att skydd av lågtryckstankar bäst görs med en lager-på-lager princip. Med det menar vi att installation av ett flertal anordningar som tillsammans bildar ett system ofta är nödvändigt för att uppnå en god nivå av säkerhet. Läs mer om hur de ingående komponenterna fungerar här:

Vilka är fördelarna?

Det vi vill skydda mot skada är främst personal och andra tillgångar som kan ta skada av undermålig säkerhet kring tanken. Andra viktiga aspekter är att undvika potentiell förlust eller oxidation av produkten som lagras. Vi vill även minimera utsläpp av miljöfarliga gaser, en faktor som blir mer och mer påtaglig när miljölagstiftningen kring utsläpp stramas åt. Att investera i ett tanksskyddssystem gör er organisation redo för framtidens miljöstandarder samtidigt som ni höjer säkerhetsnivån och beredskapen i hela anläggningen. Självklart tillkommer rena ekonomiska vinster när utsläpp och skada av dyrbar media reduceras och åtgången av inerta gaser kan minskas.

Utvalda produkter och kundcase

Foto av tankintereringsregulator installerad på tank hos Astra Zeneca

Kundcase –Tankinerteringssystem installerat hos läkemedelsföretaget Astra Zeneca

Flamskydd modell 6E00  – Ett så kallat ”end-of-line” flamskydd som skyddar mot deflagration. Flamskyddet monteras direkt på tanken, på avluftningsventil eller på änden av en ventilationsledning.

Tankinerteringsventil modell 1088 – En kompakt ventil som är designad för användning i applikationer med mindre tankar. Ventilen öppnas och stängs automatiskt för att bibehålla ett noga kontrollerat tryck av kvävgastäcket.

Tryck-/vakuumventil modell 3100 – The Model 3100 is end of line, weight loaded pressure vacuum relief valve, designed to protect the atmospheric and low pressure storage tank from overpressure and vacuum conditions.

 

Kontakta oss

Använd formuläret för att kontakta oss.