Säkerhetsventiler för vätgas

Att välja rätt säkerhetsventil för vätgas, som är en flyktig och extremt lätt gas kan vara knepigt. Vi på Ramén Valves har ett antal utvalda produkter från HEROSE som passar alla steg i vätgasens värdekedja, från produktion till lagring, transport och användning. Vi använder oss av beräkningsprogrammet Valvio för att hitta den bäst lämpade ventilen för just ditt användningsområde.

Vätgasmolekyler
Så funkar Power-to-X: flexibel användning av överskottsenergi

Power-to-X är kallas tekniken där man använder elektrolys för att omvandla el som härstammar från förnybara källor (.tex. vindkraft och solkraft) till grön vätgas. Den producerade vätgasen är en mångsidig, säker och ren energibärare som kan användas som energiråvara. Power-to-X-processen möjliggör omvandling av förnybar elektricitet till lagringsbart bränsle, vilket sedan används som ett koldioxidneutralt energialternativ.

Säkerhetsventiler för elektrolysatorer

Elektrolysatorer arbetar ofta under förhöjt tryck för att underlätta lagring och transport av vätgas. I den här processen bör säkerhetsventiler användas på syrgasledningar och vätgasledningar där media är i gasform och där trycket kan uppgå till 55 bar.

För elektrolysatorer runt 1 MW med tryck upp till 55 bar rekommenderar vi HEROSE säkerhetesventil 06011 alternativt 06012. För elektrolysatorer med större kapacitet än 1 MW (upp till 100MW) rekommenderar vi i stället modellen 06850.

Säkerhetsventiler för rörledningar och underjordisk lagring av vätgas

Den förnybara vätgasen kan på sikt komma att ersätta naturgasen som idag finns i Europas rörledningsinfrastruktur. Europas gasnätoperatörer planerar då att återanvända många naturgasledningar för vätgasanvändning och att bygga nya där det behövs. Lokala vätgasproducenter kommer då kunna nyttja dessa rörledningar för att nå kunder som befinner sig på längre geografiska avstånd.

Dessa rörledningar verkar vanligtvis vid 50 till 80 bar. HEROSE säkerhetsventiler kan skydda utrustningen som används för att generera, komprimera och mata in vätgasen in i rörledningarna. Vätgas kan lagras i saltgrottor (precis som naturgas ofta förvaras idag), i vilka trycket kan uppgå till 200 bar. För en sådan applikation rekommenderar vi HEROSE säkerhetsventil modell 06810.

Säkerhetsventiler för transport av flytande vätgas

Flytande vätgas transporteras antingen via fartyg eller trailers. Vid transporten håller vätgsasen temperaturer ner mot 255°C. Gasen hålls också under lågt tryck, vanligtvis mellan 1 till 12 bar. När du väljer säkerhetsventil för en sådan applikation är det viktigt att det är en kryogen ventil som klarar tryck upp till 25 bar.

Produkter vi rekommenderar

Nedan hittar du ett urval av säkerhetsventiler från HEROSE som vi på Ramén Valves rekommenderar för vätgasapplikationer.

HEROSE säkerhetsventil modell 06850

Modell 06850

HEROSE säkerhetsventil modell 06810

Modell 06810