Säkerhetsventiler för vätgas

Att välja rätt säkerhetsventil för vätgas, som är en flyktig och extremt lätt gas kan vara knepigt. Vi på Ramén Valves har ett antal utvalda produkter från HEROSE som passar alla steg i vätgasens värdekedja, från produktion till lagring, transport och användning. För att hitta rätt säkerhetsventil för din applikation erbjuder vi beräkningsprogrammet Ramén PRO Sizing. Kontakta oss gärna för mer information.

Kontakta oss
Vätgasmolekyler
Så funkar Power-to-X: flexibel användning av överskottsenergi

Power-to-X avser de olika tekniker som används för att omvandla elkraft från förnybara energikällor till andra former av energi, tex genom elektrolys. Den producerade vätgasen är en mångsidig, säker och ren energibärare som kan användas som energiråvara. Power-to-X-processen möjliggör omvandling av förnybar elektricitet till lagringsbart bränsle, vilket sedan används som ett koldioxidneutralt energialternativ.

Säkerhetsventiler för elektrolysörer

Elektrolysörer arbetar ofta under förhöjt tryck för att underlätta lagring och transport av vätgas. I den här processen bör säkerhetsventiler användas på syrgasledningar och vätgasledningar där media är i gasform och där trycket kan uppgå till 55 bar.

För elektrolysörer runt 1 MW med tryck upp till 55 bar rekommenderar vi HEROSE säkerhetsventil 06011 alternativt 06012. För elektrolysörer med större kapacitet än 1 MW (upp till 100MW) rekommenderar vi i stället modellen 06850. Läs mer om våra ventiler för elektrolys.

Säkerhetsventiler för rörledningar och underjordisk lagring av vätgas

Den förnybara vätgasen kan på sikt komma att ersätta naturgasen som idag finns i Europas rörledningsinfrastruktur. Europas gasnätoperatörer planerar då att återanvända många naturgasledningar för vätgasanvändning och att bygga nya där det behövs. Lokala vätgasproducenter kommer då kunna nyttja dessa rörledningar för att nå kunder som befinner sig på längre geografiska avstånd.

Dessa rörledningar verkar vanligtvis vid 50 till 80 bar. HEROSE säkerhetsventiler kan skydda utrustningen som används för att generera, komprimera och mata in vätgasen in i rörledningarna. Vätgas kan lagras i saltgrottor (precis som naturgas ofta förvaras idag), i vilka trycket kan uppgå till 200 bar. För en sådan applikation rekommenderar vi HEROSE säkerhetsventil modell 06810.

Säkerhetsventiler för transport av flytande vätgas

Flytande vätgas transporteras antingen via fartyg eller trailers. Vid transporten håller vätgsasen temperaturer ner mot 255°C. Gasen hålls också under lågt tryck, vanligtvis mellan 1 till 12 bar. När du väljer säkerhetsventil för en sådan applikation är det viktigt att det är en kryogen ventil som klarar tryck upp till 25 bar. Läs mer om våra ventiler för kryogena gaser.

Produkter vi rekommenderar

Nedan hittar du ett urval av säkerhetsventiler från HEROSE som vi på Ramén Valves rekommenderar för vätgasapplikationer.

Kontakta oss

Använd formuläret för att kontakta oss.