Chemical industry

Industriella ventiler för kemisk industri

Framställning av kemikalier ligger till grund för tillverkning av en mängd andra produkter vi kommer i kontakt med varje dag, t.ex. läkemedel, kläder, olika plaster och elektronik. Tillverkning av kemikalier är en känslig process där det ställs höga krav på säkerhet och noggrannhet för alla komponenter som ingår i processen. Ramén Valves har lång erfarenhet av att ta fram rätt ventillösningar för dessa, ofta både aggressiva och korrosiva miljöer. Våra kunder sträcker sig från producenter av svavelsyra i södra Sverige till producenter av konstgödsel i Indien.

Reglerventiler för kemisk industri - Ramén KulSektorventil modell KS och KSP

För att kunna reglera krävande gaser, ångor och vätskor finns Ramén Kulsektorventil  och Raméns industriella ventiler i ett antal specialkonfigurationer där hus och kula tillverkas i motståndskraftiga material så som rostfritt stål (316L), Titan, SMO, Hastelloy®, Duplex, Super Duplex och andra höglegerade metaller. Detta i kombination med o-ringsmaterial som FFKM (Kalrez) och sätesmaterial som PTFE, PEEK eller Stellite gör att vi kan skräddarsy en ventillösning som passar just era processkrav, oavsett hur tuffa dessa är.

Sätesventiler från Badger Meter – Kundcase dosering av svavelsyra

Ramén Valves levererar RCV reglerventiler och mikroflödesventiler till ett flertal applikationer inom kemisk industri. Ett sådant exempel är vid dosering av svavelsyra, ett steg i processen vid tillverkning av saltsyra. Utmaningen för kunden, vilken i det här fallet är en tillverkare av kemikalier i södra Sverige, är att dosera svavelsyran tillförlitligt under lång tid och med hög reglernoggrannhet. För detta installerades en Badger Meter reglerventil ½” i modellen RC 200. RC200 är av typen sätesventil med Kvs värde anpassat för kontinuerlig dosering av små volymer. Elställdonet ger möjlighet till mycket noggrann inställning av regleröppningen och därmed noggrann dosering. Materialet i trimmen, Hastelloy-C, har god resistens mot svavelsyran. Läs gärna hela kundcaset här.

Regulatorer och reglerventiler från Cashco Inc.

Genom åren har Cashco utvecklat flertalet produkter som används inom kemisk processindustri. En av dessa är reglerventilen 521 som ofta används i processer som har glasfodrade rörledningar där syror och andra frätande media förekommer.

Kundcase och applikationer

Chemical case study image

Dosering av svavelsyra i kaliumsalt (vid framställning av saltsyra)

Chemical case study

Tillverkning av harts (plastpellets)

chemical case image

Tillverkning av TDI (Toluen-diisocyanat)