power plant in the woods power plant in the woods

Våra referenser

Under de senaste 70 åren har vi levererat tusentals ventiler till industrier som gruvindustrin, gasindustrin, kemisk industri, och pappers- och massaindustrin för att nämna några. Här hittar du ett urval av referenser från våra kunder runt om i världen och exempel på lösningar där våra ventiler bidragit till en mer lönsam och effektiv process.

Gruvindustri

Ramén reglerventiler i gruvnäring kundcase

Zinkmalmsgruva

Kundcase kulsektorventil i gruva

Järnmalmsgruva

Kundcase reglerventiler i gruva

Järnmalmsgruva

Kemisk industri

Kemisk industri case

Dosering av svavelsyra till kaliumsalt 

Kemisk industri case

Tillverkare av konstruktionshartser

Kemisk industri case

Tillverkning av TDI (toluendiisocyanat)

Energi

Flygaska

On/off-ventillösning för flygaska