Handmanövrerad ventil för strypning av utloppet från en gummifodrad centrifugalpump inom zinkmalmsverkning

  • Media med 35 % fasta partiklar
  • Kornstorlek ca 0,5 mm
  • Inloppstryck – 1 bar
  • Tryckfall 1 bar
Åtgärder och resultat

I den här applikationen installerades en gummifodrad Ramén KSG-ventil, storlek 100 mm. Efter fyra veckor var stålröret i utloppet från ventilen slitet och ersattes med ett gummifodrat rör. Efter 12 veckor inspekterades ventilen och tillståndet var mycket nära det för en ny oanvänd ventil.