Reglerventiler och processventiler för papper- och massatillverkning

Papper och cellulosaindustrin är något som ligger oss på Ramén Valves väldigt nära, det var nämligen i den som vår historia började. Ramén Kulsektorventil utvecklades specifikt för hantering av massasuspensioner under 1960-talet. Sedan dess har vi varit en uppskattad leverantör av reglerventiler för olika applikationer inom pappersindustrin.

Oavsett om det är papper, massa eller kartong som tillverkas krävs det i regel ventiler i material som är motståndskraftiga mot korrosion. Många applikationer innefattar slitande media som t.ex. kalciumkarbonat, kalk, slurry och lut. En annan utmaning är att välja en ventil, som trots de krävande förhållanden som råder, kan prestera under lång tid.

Ramén Valves tar sig an varje enskilt case och gör noggranna ventilberäkningar för att kunna leverera en lösning som presterar maximalt. Vi har ett brett urval av material och ventiltillbehör som t.ex. Oden Control manöverdon som i kombination med Ramén KS är utmärkta för ytviktsapplikationer. Andra typiska applikationer vi levererat till är reglering vid avvattning av fibersuspensioner, reglering av fibersuspensioner för pappersåtervinning och extremt slitande beläggningar som t.ex. Kaolin.

Pappersmaskin

5 anledningar till att Ramén KulSektorventil är ett bra val för pappers- och massaapplikationer

  • Den centriska öppningen gör att inga fibrer fastnar mellan sätet och kulsektorn
  • Ramén KS är självrengörande, vilket minimerar servicebehov och därmed produktionsstopp
  • Ventilens elliptiska öppning motverkar avvattning av pappersmassan i processen
  • Det låga vridmomentet gör det enkelt att automatisera ventilen med små manöverdon av alla type
Läs mer om Ramén KS ytviktsventil

Utvalda produkter

Ramén KulSektorventil för ytviktsapplikationer

Ramén KS ytviktsventil for noggrann reglering av massasuspensioner

Ramén Kulsektorventil produktbild

Ramén KS-1E för relgering av svartlut, grönt lut och vitt lut

Ramén KS titanutförande

Ramén KS titanium för reglering klordioxid (ClO2) i blekningsprocessen

Ramén Kulsektorventil produktbild

Ramén KS-1B för reglering av återvunna fibrer upplösta i vatten