hydrogen hydrogen

Ventillösningar för morgondagens energibärare

Vätgas, det vanligaste grundämnet i universum, växer fram som en nyckelspelare i övergången till en hållbar energiframtid. Trots de många fördelarna innebär användningen av vätgas också vissa utmaningar. Lagring och transport kräver komprimering, kondensering eller kemisk bindning för optimal effektivitet och på grund av vätgasens tendens att förspröda vissa metaller krävs noggrant val av material för vätgasapplikationer. Det är här Ramén Valves kommer in i bilden med våra ventiler från HEROSE som är speciellt anpassade för att säkerställa maximal prestanda och effektivitet genom hela vätgasvärdekedjan. Med vår lagertillgänglighet och konkurrenskraftiga priser levererar vi lösningar som matchar dina behov, närhelst du behöver dem.

Kontakta oss för mer info
hydrogen

Fakta om vätgas

Vätgas består av två väteatomer och har den kemiska beteckningen H2. Det är det vanligaste och lättaste grundämnet.

  • Vätgas är färglös och luktfri samtidigt som den är lättantändlig och flyktig.
  • Vätgas brinner mycket snabbt och avger ingen rök eller giftiga utsläpp.
  • Vätgas betraktas som en ren energibärare när den produceras med förnybara källor som sol- eller vindkraft.
  • Vätgas bildar bindningar med andra element, som syre i vatten (H₂O).
  • Vätgas används i olika industriella processer, inklusive raffinering av petroleum, ammoniakproduktion och metanolsyntes.
  • Vätgas används som raketbränsle i rymdforskning på grund av dess höga energi-till-viktförhållande
Vätgasfakta

Att tänka på vid val av ventil för vätgas

Vid val av ventiler för vätgasapplikationer är det viktigt att noggrant beakta olika faktorer för att säkerställa en säker och problemfri drift. Den primära utmaningen ligger i risken för väteförsprödning, där väte tränger in i ventilmaterialet och ökar dess sprödhet och försvagar dess hållfasthet. Kompatibiliteten hos ventilens material är en central faktor, och genom att välja rätt material kan problem som metallförsprödning, förhöjt tryck och inre spänningar förebyggas.

Kontakta oss gärna så hjälper vi dig hitta rätt ventil för din vätgasapplikation eller boka ett möte med en av våra tekniska specialister.

Kontakta oss
värdekedja vätgas värdekedja vätgas

Värdekedjan för vätgas

Ramén Valves erbjuder ett antal utvalda produkter som passar alla steg i vätgasens värdekedja, från produktion till lagring, transport och användning.

electrolysis

Produktion

Vätgas kan produceras genom olika metoder, t.ex:

• Elektrolys
• Reformering
• Förgasning

Elektrolys är en kemisk process där elektrisk ström används för att driva en icke-spontan kemisk reaktion. Läs mer om elektrolys och våra ventiler som passar för elektrolysörer.

storage

Lagring

När vätgas har producerats behöver det lagras för senare användning. Vanliga sätt att lagra vätgas är som:

• Komprimerad gas
• Flytande gas
• Metall- eller kolhydrider

 

transport icon

Transport

Vätgas transporteras från produktionsanläggningar till distributionscentraler och slutanvändare. Vanliga transportmetoder inkluderar att vätgasen transporteras via:

• Rörledningar
• I komprimerad form i tryckbehållare
• I flytande form i isolerade tankar

 

end usage

Användning

Vätgas kan användas i olika tillämpningar, inklusive:

• Bränsleceller
• Industriella processer
• Energilagring

 

Rekommenderade ventiler för vätgasapplikationer

Nedan hittar du ett urval av ventiler från HEROSE som vi på Ramén Valves rekommenderar för vätgasapplikationer. Dessa ventiler är utrustade med specialdesignat gjutmaterial för husen och anpassat material för sätesinsatsen, vilket säkerställer kompatibilitet med vätgas i alla situationer.

Våra ventiler finns tillgängliga via vår produktplattform som du når via länkarna nedanför. Där hittar du detaljerad pris- och leveransinformation. Om du är osäker på vilken ventil som passar just din process, chatta gärna direkt med en av våra tekniska specialister för snabb support.

HEROSE_FullX_11C01

HEROSE sätesventil FullX 11C01. Minimera läckage till atmosfär med vätgasventilen FullX 11C01. Ventilens solida design gör att den passar utmärkt för applikationer inom vätgasområdet.

HEROSE säkerhetsventil 06810

HEROSE säkerhetsventil modell 06810. Bevisad effektiv användning på upp till 550 bar i applikationer vid vätgastankar.

HEROSE sätesventil 01741

HEROSE sätesventil 01741. Sätesventil i rostfritt stål som är godkänd och passar väl för användning vid vätgasapplikationer.

Kontakta oss

Använd formuläret för att kontakta oss.