Strypning av avlagringar från förtjockningsmedel vid järnmalmsförädling

  • Flöde: 120-240 m3/h med 10-30% fasta partiklar
  • Kornstorlek: ca 1 mm
  • Inloppstryck: 0,8 bar
  • Tryckfall: 0,8 bar
Åtgärder och resultat

I det här fallet bevisade vår Ramén KSG kulsektorventil att mjukt naturgummi i vissa fall är mycket mer motståndskraftigt än stål.

En mjuk gummifodrad KSG-ventil, storlek 150 mm, installerades i en av de största svenska järngruvorna i exakt samma applikation som en ventil utan gummibeklädnad. Efter sex månader (fyra av kontinuerlig drift) togs KSG-ventilen ut för inspektion och inget slitage kunde observeras.

Kunden hade testat flera andra ventilteknologier, såsom gummislangventiler och fodrade vridspjällsventiler i samma applikation men ingen av dem hade hållit mer än två månader. Att byta till Ramén kulsektorventiler gav kunden flera fördelar, såsom mycket lägre underhållskostnader och färre stillestånd.