Strypreglering av vatten till magnetavskiljare där järn separeras från granit vid anrikning av järnmalm

  • Flöde 90 m3/h med 12-15 g fast materia/liter
  • Inloppstryck – 2 bar
  • Tryckfall 2 bar
Åtgärder och resultat

I den här applikationen vid en av Sveriges största järngruvor installerades en Ramén KSG gummifodrad kulsektorventil. Två år senare togs ventilen ur drift. Gummit började lossna från kulsektorn men ventilen var fortfarande i mycket gott skick. Detta etablerade KSG-ventildesignen som den föredragna ventilteknologin i tuffa applikationer och ersatte andra ventiltyper, såsom klämventiler.