Ventillösning för flygaska i ett kraftvärmeverk

Ett kraftvärmeverk i Stockholm hade under en period upplevt problem med ventilerna i en applikation som innefattade flygaska. Ramén Valves kunde då erbjuda en alternativ ventillösning för avstängning som gav en bättre motståndskraft mot det svårhanterliga mediet.

Fly ash cloud

Kort om caset

Kund: Kraftvärmeverk i Stockholm
Temperatur: 150-250°C
Media: Luftburen flygaska. Askan bildas vid förbränning av träpellets.
Tryck: 6-7 barg
Funktion: Avstängning
Ursprunglig ventillösning: Vridspjäll och kulventiler i standardutförande. Dessa byttes ut med endast några veckors mellanrum då den abrasiva flygaskan snabbt slet ut ventilerna.

Fly ash valve installation

Vår lösning

Ramén levererade en modifierad variant av Ramén KulSektorventil typ 1E där ett innerrör i rostfritt stål är adderat. Denna variant är särskilt framtagen för avstängning i applikationer med torra och slitande media. Innerrörets ände ligger nära kulsektorns innerdiameter och genom detta arrangemang förhindras flödet med slitande media att komma i kontakt med tätningsytorna, d.v.s. säte och kulsektor. Det förhindrar dessutom att ventilhusets hålighet blir fylld av media då ventilen går till stängt läge.

Förutom det adderade innerröret är Ramén KS typ 1E försedd med kulsektor och hållarring i kromat rostfritt stål. De kromade delarna ger en extra hög motståndskraft mot slitningar på materialet. Ramén KS typ 1E är även unik i avseendet att den är konstruerad med ett djupare säte i Stellite som ger extra skydd åt hållarringen.

Resultat: Efter ett års drift kan man se att alla delar som varit i kontakt med mediat är intakta och att ventilen fungerar felfritt med samma täthet som vid installation.

Ramén KulSektorventil med ett innerrör

Ramén Ball Sector valve with inner tube

Den här modifierade varianten av Ramén KulSektorventil är särskilt framtagen för användning i applikationer med torra och slitande media. T.ex. som i fallet beskrivet ovan där den används som stoftsändarventiler för borttransport av flygaska.

Ramén Ball Sector valve with an added inner tube

Ritningsbilden ovan visar hur innerröret är placerat inne i ventilhuset.

Få en offert

  • Önskar du att få en mer detaljerad offert? Var vänlig förse oss med så mycket processdata som möjligt (t.ex. kunskap om media, tryck & temperaturområde). Tack för hjälpen!