Plastpellets vid resintillverkning Plastpellets vid hartstillverkning

KulSektorventil löser svår situation i Ticonas plastproduktion

När en dyr reglerventil bryts ned efter endast tre månaders användning vet man att det är dags att börja titta på alternativa ventillösningar. Precis detta hände hos Ticona, en tysk tillverkare av konstruktionshartser (plast i pelletsform) som hade problem med korta livcykler hos de installerade kikvventilerna. Att tänka utanför boxen och testa en KulSektorventil löste problemet och gav en mer hållbar och kostnadseffektiv process.

Det hårda slitage och korrosion som förekom vid produktionen av fiberförstärkt plast gjorde att reglerventiler hamnade på skrothögen efter endast tre månader. En av Processingenjörerna på företaget ansåg att detta skapade en produktionsmässigt och kostnadsmässigt ohållbar situation. De hade uppmärksammat KulSektorventilen vid en mässa tidigare samma år och köpte därför en testventil som inststallerades i processen. Det skulle visa sig att Kulsektorventilen höll tre gånger så länge som de tidigare använda reglerventilerna. Istället för 3 månader höll ventilen i 10 månader.

Ventilen är tillverkad av standardmaterial (rostfritt stål) och har enbart hårdkrompläterad (stelliterad) kulsektoryta. Detta är anledningen till varför kostnaden blir betydligt lägre nu jämfört med fallet med den tidigare installerade kikventilen, som var tillverkad av Hastelloy-C. Dessutom kan en skadad KulSektorventil från Ramén enkelt repareras.

Ett litet ställdon är tillräckligt

Anledningen till den långa drifttiden beror av geometrin: ”Mediet passerar kulsektorn på ett helt annat sätt jämfört med mediets passage hos en kikventil,”, förklarar Processingenjören. Framtida, helt stelliterade ventiler förväntas innebära ytterligare förbättringar. Andra viktiga fördelar hos kulsektorventiler är deras jämförelsevis låga vikt och små ställdonskrafter. Friktionen i packboxtätningen i kikventiler ger ett högt startvridmoment och därför krävs ett kraftfullt ställdon. Vridmomentet för kulsektorventilen är istället lågt, varför ett litet ställdon är tillräckligt. Enkelverkande Wirematic ställdon används på ventilerna. Dessutom sätter ventilen inte igen sig i fullt öppet läge eftersom genomloppet då är fritt från hinder. Tillverkaren av de fiberförstärkta plasterna är också nöjd gällande reglernoggrannheten: “I vårt fall är reglernoggrannheten jämförbar med dito för kikventilerna som vi använde tidigare”, säger processingenjören hos Ticona.

Ramén Kulsektorventil produktbild

Så funkar en KulSektorventil

Kulsektorventilen utgörs av en halvklotsformad innermantel – kulsektorn – säkert monterad i ventilhuset via två kraftiga lagrade axlar. En del av den halvklotsformade innermanteln används för tätning medan den andra har ett hål med en diameter på ungefär 80% av den nominella storleken hos ventilen. Kulsektorn vrids ca 90° från fullt öppen till stängd. Formen på ventilöppningens tvärsnitt varierar från cirkulär till elliptisk. Denna praktiskt taget runda form minskar risken för igensättning vid små flöden. Vid konstant tryckfall erhålls en i stort sett linjär karaktäristik. Den likprocentiga karaktäristiken under drift (tryckfallet ökar när ventilen stängs) kombinerat med det exceptionellt stora reglerområdet på 300:1 innebär att ventilen kan användas för de flesta reglerapplikationerna. Kulsektorventilens konstruktion medför inte ett kraftigt ökande vridmoment med ökande öppningsgrad, vilket är fallet med t ex vridspjällventiler. Kulsektorventiler används för on/off och reglering av vätskor, gaser, slurry och slam, speciellt inom papper & massa och kemisk industri. Slitande slurries av järnmalm, kol, kalk och flygaska regleras också med den här typen av ventil.

Läs mer om KulSektorventilen

Få en offert

  • Önskar du att få en mer detaljerad offert? Var vänlig förse oss med så mycket processdata som möjligt (t.ex. kunskap om media, tryck & temperaturområde). Tack för hjälpen!