Tillverkning av TDI (toluendiisocyanat)

En indisk tillverkare av kemikalier och konstgödsel hade byggt en ny produktionsanläggning för TDI, toluendiisocyanat. TDI används vid tillverkning av polyuretan som i sin tur används vid tillverkning av polyesterbaserat mjukt skum, möbler, förpackningsmaterial etc. Tillverkningen involverar många olika kemikalier men huvuddelen är toluener, salpetersyror och svavelsyror. Dessa kemikalier ställer höga krav på kvaliteten på rör och ventiler.

Den tekniska lösningen

För denna applikation var Ramén Kulsektorventil typ KS det perfekta valet. Ventilen har konstruerats för aggressiva och slitande applikationer. Ramén KS reglerventil styrs i det här fallet manuellt och den används både som on-off-ventil och för att justera flödet. Måtten varierar från DN25 till DN200. På grund av de farliga medierna levererade Ramén hårdkromade kulsektorer och stellitsäten. Olika elastomerer som Viton, Kalrez, Vitoflon användes i o-ringar med mera.