Pressure regulator category image

Processregulatorer

Processregulatorer används för att kontrollera tryck och i vissa fall temperatur i olika processer. Vad gör en regulator till en processregulator? Det beror på regulatorns designkriterier och tekniken i vilken den används. Kort sagt är en processregulator utformad specifikt för den process i vilken den ska tillämpas. I många fall har en regulator många olika yttre och inre komponenter som kan användas för olika processapplikationer, beroende på konfiguration.

Några vanliga industrier och applikationer

Bryggerier använder många olika typer av regulatorer för att reglera ånga, vatten och koldioxid. Processregulatorer som används inom livsmedelsindustri är tillverkade i särskilda FDA-godkända material som garanterat inte förorenar den mat eller dryck som behandlas. Ångflödesregulatorer används i ånginjektionssystem i de fall oljan är mycket viskös och måste värmas upp innan det kan pumpas upp ur marken.

Processregulatorer för naturgas

Det finns hundratals olika typer av naturgasregulatorer som används inte bara för att minska eller avlasta trycket, utan också för att stänga av helt i händelse av en brusten rörledning. Naturgasregulatorer kan också användas som övervakningsregulatorer som tar över processtyrningen i de fall en annan regulator har misslyckats.

Processregulatorer för kryogena applikationer

Kryogena processregulatorer används för att reglera flytande kväve och syre med temperaturer ned till -195 °C. Syre och kväve lagras vanligtvis som vätska och särskilda regulatorer används för att åstadkomma det erforderliga flödet av syre eller kvävgas till användaren.