Vakuumventiler

Processutrustning, rörledningar och lagringstankar får inte utsättas för ett invändigt vakuum (dvs. tryck under 0 kPag) som är lägre än vad utrustningen tål. I fall där sådan risk föreligger kan Engelsbergs vakuumventiler installeras och konfigureras för att öppnas vid en angiven vakuumtryckgräns. Då tillförs atmosfärisk luft i processutrustningen, rörledningen eller lagringstanken i syfte att kontrollera mängden vakuum.

Vakuumventil för industriell användning

The Engelsberg vacuum valve type 100 is used for gases and vapor to prevent vacuum in pipes, tanks and containers. A spring-loaded metal-seated plug opens and releases media such as air or nitrogen gas. Opening pressure is set, verified and sealed at factory before delivery.

VAC 112 är en vakuumventil (även kallad vakuumbrytare) i rostfritt stål. Vakuumventilen skyddar rörledningar och slutna behållare på ångsystem eller vätskesystem för tryck upp till 64 barg.