Excentriskt vridande kikventil

Excentriskt vridande kikventiler använder en kamrörelse för att förflytta pluggen in i sätet och därigenom åstadkomma stängning. Det finns flera fördelar med denna typ av ventil. Efter att pluggen lossnat från sätet, och därmed inte längre är i kontakt med sätet, blir vridmomentet lägre. Eftersom ingen kontakt föreligger mellan plugg och säte utsätts excentriska pluggventiler inte heller för det slitage som normalt sker med en kulventil, vars plugg är i konstant kontakt med sätet under körningen.

Cashco Ranger QCT

Cashco Ranger QCT introducerades 1981 och var den första excentriskt vridande kikventilen med hela 90 graders rotation. Denna ventil gjorde det också möjligt att byta ut trim utan att först avlägsna spindel, packning och lägesställare. Ranger har dessutom en nästintill genomgående flödesprofil, vilket gör att den kan användas tillsammans med slitande flödesmedier utan att dyra keramiska trimmar behöver användas. Ranger finns med tre olika typer av reducerade trimmar, samt trimmar som motverkar ljud och trimmar som motverkar kavitation, varav inga kräver särskilda reservdelar. Ventilen finns också med trim för slitande media.

En mångsidig ventillösning

Ranger har använts i allt från kryogent flytande kväve till ångservice, kalkslamapplikationer och värmeöverföringsvätskor. Rangern finns med fjädrande lägesställare som använder låga lufttillförselstryck, eller kan monteras med valfritt kolvställdon via NAMUR monteringsfästen. Under de trettiosex år som Ranger excentriskt vridande kikventiler har funnits på marknaden har de visat sig vara några av de mest mångsidiga reglerventiler som någonsin tillverkats.

Läs merLäs mindre

The Ranger QCT is a control valve with a pneumatic spring-diaphragm actuator. It can be supplied with either a flanged or flangeless body style. This rotary design provides excellent service life in a wide range of applications. Its most unique de sign feature centers around its Quick Change Trim – QCT.

This concept provides front access to the valve body, allowing use of various low noise inserts, abrasion sleeve or alternate front end seal retainers. Also, combinations of these features can be utilized to meet specific application needs. The Ranger is the most user friendly control valve in the marketplace when it comes to maintenance. It takes a mere five minutes to change trim when out of the pipeline and requires no recalibration.