Tankskyddsutrustning

Tankar på t.ex. tankfarmar och fartyg kräver specialutrustning för att garantera säkerheten för personalen såväl som för processen. Ramén Valves erbjuder ett brett utbud av produkter såsom tankinerteringsventiler, flamskydd och tryckavlastningsventiler. Alla våra tanksäkerhetsprodukter har konstruerats och tillverkats av Cashco Inc. Självklart kan vi hjälpa vi till med dimensionering av armatur och förslag på placering.