Mottrycksregulatorer

Mottrycksregulatorer, även kallade tryckbegränsningsventiler, används för att hålla ett inkommande tryck konstant. Regulatorn ställs in på ett önskat tryck och släpper sedan ut så mycket media som krävs för att hålla ingångstrycket. En mottrycksregulator har en liknande funktion som en säkerhetsventil med den skillnaden att mottrycksregulatorn ger en mycket noggrannare kontroll i processen. Ramén Valves är återförsäljare av mottrycksregulatorer från Cashco Inc.

Vanliga applikationer

En mottrycksregulator används ofta som återcirkulationsventil för pumpar. Centrifugalpumpar används i hela bearbetningsindustrin och att köra pumpen på dess bästa verkningsgradspunkt (BEP- Best Efficiency Point) innebär i många falla att pumpen tillhandahåller mer vätska än processen kräver. När systemets användningshastighet ändras kommer mottrycksregulatorn öppnas och stängas för att återcirkulera vätskeöverskottet tillbaka till en lagringstank. På så vis kan pumpen fortsätta köras på BEP.

Läs merLäs mindre

The Model 1171 is an inexpensive, brass & bronze back pressure/relief regulator designed to handle small to mid capacity flow rates in general service. This unit is capable of controlling inlet pressure to a level between 5 and 200 psig (.34 and 13.8 Barg).

The Model 123 is a relief regulator suitable as a back pressure regulator or bypass valve for controlling inlet pressure between 2 and 350 psig (.14 to 24.2 Barg) (525 psig (36.2 Barg) at 50% build-up). The body has an angle configuration with a side inlet and a bottom outlet. Sizes are 1/2″, 3/4″, 1″, 1-1/2″ and 2″ (DN15, 20, 25, 40 and 50). Available options include cryogenic construction, NACE construction and a large selection of trim, body and diaphragm materials. It is the most adaptable back pressure/relief regulator Cashco manufactures.

The Model 2171 is a stainless steel back pressure/relief regulator designed to handle small to mid-capacity flow rates in general, chemical or cryogenic ser vices. This unit is capable of controlling inlet pressure to set point levels between 5 and 500 psig (.34 and 20.6 Barg).

The Model 3171 is a stainless steel back pressure relief regulator designed to handle small to mid-capacity flow rates in sanitary biotechnical process piping systems. This unit is capable of controlling inlet pressure to a level between 5 and 200 psig (.34 and 13.8 Barg).

The Model C-BPV* is a 316L SST self-contained back pressure/relief regulator designed for liquid or gaseous fluids utilized in sanitary biotechnological process piping systems. The unit is capable of controlling inlet pressure to setpoint levels between 2-125 psig (.14-8.6 Barg).