Processregulator från Ramén

Reglerventiler

Reglerventiler är ett samlingsnamn för den typ av ventiler som används för att reglera flöden och tryck i en process. Reglering av media uppnås genom att man varierar storleken på flödespassagen i ventilen. Det finns många olika lösningar för att reglera vätskor, gaser, ånga, slurry, pulver, pellets och granulat. Vanliga typer av reglerventiler är KulSektorventiler, vridspjäll, kägelventiler, kulventiler, segmentventiler, m.fl.

Så fungerar en reglerventil

Ventilerna öppnas och stängs vanligtvis med hjälp av elektriska, hydrauliska eller pneumatiska manöverdon. Ventilläget bestäms av en inmatningssignal, normalt 4–20 mA, där 4 mA motsvarar en stängd ventil och 20 mA motsvarar en helt öppen ventil.

Alla värden mellan 4 och 20 mA motsvarar sedan ett mekaniskt läge, grader för vridventiler och lyft i mm för linjära ventiler. I de flesta fall används en lägesställare med en intern reglerkrets, dvs. det mekaniska läget avkänns kontinuerligt och jämförs med det förinställda inmatningsvärdet, vilket ger lägesställaren möjlighet att ställa in lyftvinkeln.

Vilken reglerventil är lämplig för din applikation?

Alla typer av kommersiellt tillgängliga reglerventiler är konstruerade för deras specifika applikation, beroende på till exempel medietyp, temperaturområde, tryckområde och flödesområde. För enklare applikationer är traditionella avstängningsventiler som vridspjäll och kulventiler lämpliga. För mer krävande applikationer där det finns risk för erosion, kavitation och höga ljud är en KulSektorventil att föredra.

Det finns inga ventiler som är lämpliga för samtliga applikationer – se till att konsultera en specialist för råd om vilken typ av reglerventil, ställdon och lägesställare som ger lägsta totala livscykelkostnad i din process.