KulSektorventiler

Ramén KulSektorventil utgörs av en kulsektor med en elliptisk till cirkulär öppning, som ger hög upplösning och likprocentiga regleregenskaper i de mest krävande reglerapplikationerna. KulSektorventilen har designats som reglerventil för vätskor, gaser, ånga, media slitande partiklar, slam, slitande slurry, pulver, pellets och viskös media. Konstruktionen är väl beprövad i en mängd olika processindustrier sedan 1950-talet. Den här typen av ventil kan även kallas för segmentventil.

Ramén KulSektorventil i konfiguration 1 består av ventilhus och kulsektor i rostfritt stål samt ett kolförstärkt PTFE-säte. Den här konfigurationen är optimal för rena vätskor och gaser vid måttliga tryckområden, tryckfall och temperaturer. Produkten är tillverkad i Sverige av Ramén Valves.

Typiska applikationer
• Rena och icke slitande vätskor
• Rent vatten, oljor och icke slitande suspensioner
• Rena gaser och ångor
• Kväve (N2), syre (O2), naturgas, luft etc.

Ramén KulSektorventil i konfiguration 1A består av en hårdkromad kulsektor och ett mjuktätante PTFE-säte som försäkrar klass VI avstängning. Den här modellen är optimal för rena media.

Typiska applikationer
• Fibersuspensioner
• Avloppsvatten
• Kemikalier
• Biogas
• Tankbottenventil

Ramén KulSektorventil i konfiguration 1B består av en hårdkromad kulsektor och ett metalltätande säte. Den här modellen är optimal för slitande media som innehåller fasta partiklar. KS-1B är även optimal vid högre hastigheter och temperaturer.

Typiska applikationer
• Slurry
• Lut (Grön-, vit- och svartlut)
• Lågtrycksånga
• Kemikalier
• Processvatten

Ramén KulSektorventil i konfiguration 1C har ett metalltätande säte med hårdkromad kulsektor och hållarring. Används för slitande media samt vid applikationer med höga hastigheter, höga differenstryck och begynnande kavitation.

Typiska applikationer
• Slurry
• Lut (Grön-, vit- och svartlut)
• Lågtrycksånga
• Kemikalier
• Processvatten

Ramén KulSektorventil i konfiguration 1E har ett djupt metalltätande säte, vilket ger en lång livslängd i applikationer med mycket slitande media som innehåller partiklar, samt där det föreligger risk för kaviation.

Typiska applikationer
• Slurry
• Lut (Grön-, vit- och svartlut
• Lågtrycksånga
• Kemikalier
• Processvatten