Vakuumventiler

Processutrustning, rörledningar och lagringstankar får inte utsättas för ett invändigt vakuum (dvs. tryck under 0 kPag) som är lägre än vad utrustningen tål. I fall där sådan risk föreligger kan Engelsbergs ventiler installeras och konfigureras för att öppnas vid en angiven vakuumtryckgräns. Då tillförs atmosfärisk luft i processutrustningen, rörledningen eller lagringstanken i syfte att kontrollera mängden vakuum.

Vakuumventil för industriell användning

The Engelsberg type VAC112 is a vacuum breaker made in stainless steel. The VAC112 is used to protect pipelines and closed containers in steam or fluid system for pressures up to 64 barg.

The Engelsberg vacuum valve type 100 is used for gases and vapor to prevent vacuum in pipes, tanks and containers. A spring-loaded metal-seated plug opens and releases media such as air or nitrogen gas. Opening pressure is set, verified and sealed at factory before delivery.