Varför vi valt SuperExpanite® framför hårdkromning på ventiler – en genomgång av alla fördelar

Varför vi valt SuperExpanite® framför hårdkromning på ventiler – en genomgång av alla fördelar

Ramén Valves befäster sitt engagemang för en mer hållbar produktionsprocess genom att använda den mer miljövänliga SuperExpanite®-behandlingen som standardhärdningsbehandling, istället för hårdförkromning. Genom att använda SuperExpanite® vill Ramén Valves erbjuda sina kunder bättre, hållbara och miljömässigt ansvarsfulla ventillösningar för olika industriella applikationer. Beslutet grundar sig i SuperExpanite’s® många fördelar gentemot hårdkromning, såsom slitstyrka, nötningsbeständighet, miljömässig hållbarhet och korrosionsbeständighet.

I den här artikeln belyser vi de många fördelarna med SuperExpanite® och förklarar varför Ramén Valves har valt att använda sig av denna innovativa ytbehandling.

 

Idealisk för slitande media tack vare ökad hårdhet

Hårdkromade beläggningar har vanligtvis en hårdhet på HV* 900-1 000, medan SuperExpanite® når upp till en hårdhet på HV 1 200±100 (vanligtvis i intervallet 1100-1200). För Ramén Valves produkter, som är behandlade med SuperExpanite®, ger därmed den ökade hårdheten produkterna en bättre slitstyrka, vilket gör dem idealiska för applikationer med slitande media.

*Vickersskala är ett mått för hårdhet hos metaller. Principen går ut på att mäta ett materials förmåga att motstå plastisk deformation, precis som exempelvis Rockwell- och Brinellskalan. Värdet anges i enheten HV. Källa: Wikipedia

 

Bättre motstånd mot skador vid friktion

Behandlingen SuperExpanite® och hårdkromning ger båda bra skydd mot skador som kan uppstå vid friktion (material skär). Men hårdkromning har små sprickor i ytan som kan orsaka repor på det andra materialet som gnids mot det, vilket kan leda till skador. SuperExpanite®-behandlingen skapar dock en hård yta som är fri från sprickor, vilket ger ett ännu bättre skydd mot skador vid friktion.

Fler möjligheter tack vare förbättrad korrosionsbeständighet

SuperExpanite®-behandlingen påverkar inte basmaterialets korrosionsbeständighet negativt, den kan till och med förbättra korrosionsbeständigheten hos rostfritt stål 316L. Hårdkromning å andra sidan skapar ett lager på basmaterialet som kan vara oförenligt med vissa medier, på grund av korrosion. Till exempel är hårdkromade beläggningar inte kompatibla med svavelsyra och fosforsyra medan rostfritt stål 316L eller 254SMO behandlat med SuperExpanite®, kan användas beroende på koncentration och temperatur. Detta innebär att Ramén Valves ventiler som behandlats med SuperExpanite® kan användas i applikationer där användning av hårdkrom skulle vara omöjlig.

 

Ökad livslängd i slitande applikationer

SuperExpanite® kan användas på Ramén Valves komponenter som traditionellt inte behandlas med hårdkrom, till exempel ventilhuset. Den ökade hårdheten som SuperExpanite® ger, resulterar i en ökad livslängd för ventiler som används i mycket slitande applikationer.

 

SuperExpanite® skapar härdat ytskikt

Hårdkromade beläggningar är ett pålagt skikt ovanpå basmaterialets yta, vilket gör dem benägna att flagna, spricka och delaminera. SuperExpanites® diffusionsprocesser skapar istället ett härdat hölje som är baserat på basmateriallegeringen, utan risk för sprickbildning, flagning eller delaminering. SuperExpanite® resulterar i ett härdat ytskikt på typiskt 20µm. Även om det är möjligt att producera tjockare hårdkrombeläggningar leder detta ofta till kostsam efterbearbetning på grund av ojämnheter, vallar och kanter som uppstår vid hårdkromning av olika geometrier.

 

Mindre miljöpåverkan

Ur hållbarhetssynpunkt är SuperExpanite® att föredra framför hårdkromning, dels på grund av att själva processen är mer miljövänlig, dels för att den ökar ventilernas livslängd. SuperExpanite®-processerna behöver varken geologiska naturresurser eller producerar förorenat avloppsvatten. De har också en låg energiförbrukning på 1,9 kWh/kg. Hårdförkromning är å andra sidan en lågeffektiv process som gör av med minst 70 % elektrisk energi. Hårdkromning innebär också att skadliga kemikalier såsom kromsyra, svavelsyra, bly, blykromat och blyoxid används medan SuperExpanite® inte använder några skadliga kemikalier alls.

 

Läs mer om SuperExpanite® ››