SuperExpanite®: En miljövänlig ytbehandlingsmetod som ger hög slitstyrka och ökad kostnadseffektivitet

SuperExpanite®: En miljövänlig ytbehandlingsmetod som ger hög slitstyrka och ökad kostnadseffektivitet

Som ett led i sitt fortsatta hållbarhetsarbete har Ramén Valves valt att ersätta hårdkromning med den mer miljövänliga ytbehandlingsmetoden SuperExpanite®. SuperExpanite® är en gasbaserad process som inte ger ifrån sig något giftigt avfall och ger det lägsta koldioxidavtrycket jämfört med andra metoder.

 

Vad är SuperExpanite®?

SuperExpanite® erbjuder en helt ny teknologi som skyddar stål- och titandelar från slitage, kallsvetsning (friktion) och korrosion. Detta görs genom att härda materialet i en ren gasmiljö, utan giftiga restprodukter och med lägst möjliga koldioxidavtryck inom branschen.

Expanites härdprocesser tar effektivt bort oxidskiktet som skyddar rostfria stål. Detta möjliggör en kontrollerad diffusion av kväve- och/eller kolatomer i det underliggande metallen. Den härdade ytan karaktäriseras av en expansion av materialets struktur. Vi kallar denna zon för ”expanderad austenit”, ”expanderad martensit” eller helt enkelt ”Expanite®”.

 

Vilka problem löser SuperExpanite®?

En av de främsta fördelarna med SuperExpanite® är att det erbjuder ett alternativ till hårdkromning, vilket är en mycket giftig ytbehandlingsmetod. SuperExpanite® ger likvärdig eller bättre hårdhet än hårdkromning, utan att använda skadliga kemikalier.

SuperExpanite® löser även problemet med att komponenter i kontakt med slitande media slits ut för snabbt. Behandlingen ökar hårdheten utan att förändra basmaterialets korrosionsbeständighet, vilket innebär att delarna klarar exponering av slitande och frätande media under längre perioder. Detta ökar livslängden och minskar underhållskostnaderna.

Dessutom kan SuperExpanite® användas på delar av Ramén Valves ventiler som normalt sett inte behandlats med hårdkromning. Detta leder till nya möjligheter i mycket krävande miljöer där SuperExpanite®-behandlingen skulle kunna vara en bättre lösning än hårdkromning. Dessutom kan SuperExpanite® användas i applikationer där hårdkromning inte är kompatibelt med mediat, tex svavelsyra eller fosforsyra.

Hur kommer det att påverka mina kostnader?

Ramén Valves ventiler som tidigare hårdkromades behandlas nu med SuperExpanite®, vilket ger en likvärdig eller bättre hårdhet och korrosionsbeständighet, utan användning av giftiga kemikalier. Priset på ventilerna påverkas inte av denna förändring, men då livslängden förlängs för många slitande och korrosiva applikationer kommer produktens totala livscykelkostnad i själva verket att sänkas.

 

Vilka applikationer är det lämpligt för?

SuperExpanite® är en lämplig ytbehandlingsmetod för många olika applikationer, särskilt i industrier där komponenter kommer i kontakt med slitande media såsom slurry, avloppsvatten och fibersuspensioner. Behandlingen kan användas inom ett brett spektrum av industrier, inklusive papper och massa, stål, gruvdrift, kemi, livsmedel och energi.

 

Beskrivning av processen

Processen sker i två steg. Första delen innebär att komponenten värms upp till en temperatur på 1000-1200°C i en vakuumkammare. Kväve införs sedan i kammaren, och delen absorberar det. Kvävet diffunderar in i materialet, vilket ökar hårdheten. Processen säkerställer också bibehållen korrosionsbeständighet och gör komponenten mer slitstark. 

Andra delen innebär att komponenten värms upp till en temperatur av 380-470°C, i en atmosfärisk miljö. Denna process skapar en dubbelhärdad zon som innehåller kväve och kol, där kväve ger ökad ythårdhet medan kol överbryggar gapet till den mjukare kärnan. Resultatet är en yta som är extremt hård och motståndskraftig mot slitage.

 

Läs mer om SuperExpanite® ››