Hur du väljer rätt tätningsmaterial

Hur du väljer rätt tätningsmaterial

När du väljer material till din ventil är det viktigt att komma ihåg elastomererna (ventilens mjukdelar), även kända som säten eller packningar. De spelar en central roll för att säkerställa en effektiv tätning och kompatibilitet med olika typer av medier. Valet av elastomerer beror på det specifika mediet som ska hanteras.

 

Att välja rätt O-ring

Att välja rätt O-ring är avgörande för att säkerställa driftsäkerhet och tillförlitlighet i processindustrin. Kompatibilitet mellan O-ringsmaterialet och mediet som strömmar genom ventilen är viktig för att förhindra läckage, bibehålla tätningens integritet och förlänga ventilens livslängd.

När du ska göra ditt val är det viktigt att ta hänsyn till den kemiska kompatibiliteten, temperaturintervallet och de fysikaliska egenskaper som krävs för din specifika applikation.

Typiska O-ringsmaterial och deras tillämpningar inom olika branscher:

FKM (Fluorocarbon): FKM O-ringar, även kända som Viton® eller Fluoroelastomer, har utmärkt motståndskraft mot ett brett utbud av aggressiva kemikalier, oljor, bränslen och tål höga temperaturer. De används ofta inom kemi-, olje- och gasindustrin såväl som i kraftverk. FKM O-ringar är kända för sin överlägsna kemiska motståndskraft, höga temperaturstabilitet och låga gaspermeabilitet, vilket gör dem idealiska för ventiler som arbetar under extrema förhållanden.

EPDM (Ethylene Propylene Diene Monomer): EPDM O-ringar är kända för sin överlägsna motståndskraft mot vatten, ånga, ozon och väderpåverkan. De används ofta i applikationer där vatten eller ånga är det primära mediet, såsom vattenreningsverk, HVAC-system och inom livsmedelsindustrin. EPDM har också utmärkt beständighet mot milda syror, alkalier och polära lösningsmedel, vilket gör dem lämpliga för vissa applikationer inom kemisk industri.

EPDM90SR (Sulfur-Cured EPDM): EPDM90SR O-ringar är en modifierad form av EPDM som är specifikt svavelhärdad för att förbättra deras motståndskraft mot höga temperaturer. De har liknande egenskaper som EPDM men erbjuder ökad stabilitet vid förhöjda temperaturer, vilket gör dem lämpliga för applikationer där ventilen kan utsättas för ånga eller varmt vatten. EPDM90SR O-ringar används ofta i kraftverk, ångsystem och industripannor.

FFKM (Perfluoroelastomer): FFKM O-ringar, även kända som Perfluoroelastomer, är de mest kemiskt resistenta O-ringarna som finns tillgängliga. De tål aggressiva kemikalier, organiska och oorganiska syror, lösningsmedel och till och med varma kolväten. FFKM O-ringar används vanligtvis i extremt korrosiva miljöer, såsom kemisk bearbetning, läkemedels- och halvledarindustrin. Deras exceptionella kemiska beständighet och förmåga att bibehålla tätningsprestandan under tuffa förhållanden gör dem till ett utmärkt val för kritiska applikationer.

Vitoflon (PTFE): Vitoflon O-ringar, tillverkade av polytetrafluoreten (PTFE), erbjuder exceptionell motståndskraft mot ett brett utbud av frätande kemikalier, höga temperaturer och extrema tryck. De används ofta i applikationer som involverar aggressiva medier, såsom starka syror, baser och lösningsmedel som finns i den kemiska bearbetnings- och läkemedelsindustrin. Vitoflon O-ringar har utmärkt kemikaliebeständighet, låg friktion och hög termisk stabilitet, vilket gör dem till ett idealiskt val för ventiler som arbetar i krävande miljöer tätningsprestandan är avgörande.

 

Att välja rätt sätesmaterial

Att välja rätt sätesmaterial är av största vikt för att säkerställa tillförlitlig och effektiv ventildrift i olika processindustrier. Sätesmaterialet spelar en viktig roll för att uppnå effektiv tätning, minimerat läckage och motståndskraft mot det media som flödar genom ventilen.

När du väljer sätesmaterial ska du ta hänsyn till kompatibiliteten med det specifika mediet, temperatur- och tryckförhållanden, och de mekaniska egenskaper som krävs för din applikation.

 

Här är fyra vanliga sätesmaterial och deras tillämpningar inom olika branscher:

Förstärkt PTFE (polytetrafluoreten): Förstärkta PTFE-säten är kända för sin utmärkta kemiska beständighet, låga friktion och breda temperaturområde. De används ofta i applikationer som hanterar korrosiva kemikalier, syror och starka baser som finns inom den kemiska processindustrin. Förstärkta PTFE-säten erbjuder utmärkt beständighet mot ett brett spektrum av aggressiva medier, vilket säkerställer tillförlitlig tätning och minskad risk för läckage.

Vit PTFE (polytetrafluoreten): Vita PTFE-säten, även kända som Virgin PFTE, har utmärkt kemisk beständighet och låg friktion. De är lämpliga för applikationer inom livsmedel- och läkemedelsindustrin och andra industrier som kräver strikt efterlevnad av hygienstandarder. Vita PTFE-säten är icke-förorenande, giftfria och beständiga mot höga temperaturer, vilket gör dem till ett idealiskt val för ventiler som hanterar känsliga medier eller förbrukningsvaror.

PEEK (polyetereterketon): PEEK-säten erbjuder hög mekanisk styrka, hög temperaturbeständighet och utmärkt kemisk beständighet mot ett brett spektrum av aggressiva medier. De används inom branscher som kemisk bearbetning, olja och gas samt kraftverk, där ventilerna utsätts för höga tryck, temperaturer och starka kemikalier. PEEK-säten ger utmärkt dimensionsstabilitet, förlängd livslängd och minskat slitage, vilket säkerställer tillförlitlig prestanda även i krävande miljöer.

Stellite: Stellite-säten är kända för sin hårdhet, slitstyrka och prestanda vid höga temperaturer. De används ofta i applikationer med tuffa förhållanden, till exempel inom gruvdrift, pappers- och massaindustri samt stålindustri. Stellite-säten har utmärkt beständighet mot slipande medier, erosiva vätskor och miljöer med höga temperaturer, vilket gör dem lämpliga för ventiler som arbetar i utmanande och nötande processförhållanden.

Kontakta oss om du behöver hjälp med att välja o-ring- eller sätesmaterial för din specifika applikation.