Hur du väljer automation för industriventiler

Hur du väljer automation för industriventiler

Förr manövrerade man ventiler för hand. Nu för tiden styrs och övervakas de genom ett överordnat digitaliserat styrsystem. Ventilernas primära uppgift kan vara att stänga av och hålla tätt eller att reglera ett flöde för att optimera en process prestanda. De mer avancerade systemen ställer högre krav på ventilerna.

Automation av ventiler innebär att ventilen förses med en styrdel (ställdon), en mekanisk anordning som ändrar ventilens läge. Automation är ofta pneumatiskt eller elektriskt driven, men kan även vara hydraulisk. Förutom detta behövs elektronik som sköter insignalen och ställdonet, liksom återföringen av ventilens läge och status.

Om du inte väljer rätt automation kan det bli onödigt dyrt, eller medföra att slutkundens utrustning inte fungerar som den ska och hämma processens produktivitet.

Funktion


Styrdelen i ventiler kan ofta ställas in så att processen optimeras.

Ventilens funktion är en bra utgångspunkt. Ska den bara stänga av och sätta på, eller ska den reglera ett flöde? Vad vill vi uppnås i processen – ett visst flöde, ett visst tryck, en viss nivå eller en viss temperatur?

Även om den som köper in maskinutrustning på anläggningen vill ha så billiga produkter som möjligt, är det sällan det bästa valet. Billiga produkter kan ibland hoppa mellan extremlägena, till exempel bara hett eller iskallt istället för rätt temperatur. Ett stabilt, korrekt flöde är avgörande i många industriprocesser.

Hur ser anläggningens tekniska krav ut? Det är ingen idé att välja ventiler med avancerade styrutrustningar med interface mot digitala kommunikationssystem som Profibus, Foundation Fieldbus, Ethernet eller HART om det inte kommer att finnas någon annan utrustning att prata med.

Men om du vet att de behöver vara uppkopplade mot någon av dessa system, se till att de stödjer industriprotokollet som gäller för anläggningen.

Styrmetod


Ventilerna i din utrustning kan styras på olika sätt:

  • Elektriskt – en elmotor med elektronik för styrning
  • Pneumatiskt – med hjälp av tryckluft med magnetventil, lägesställare eller ändlägesbrytare
  • Hydrauliskt – med hjälp av en vätska, till exempel olja

Ett vanligt misstag är att överdimensionera eller underdimensionera lösningen. Om du överdimensionerar den kommer du att dra på dig onödiga kostnader. Många ventiltillverkare tar i med hängslen och livrem, men du ska inte behöva betala för mer än vad produktionsanläggningen kräver.

Om du å andra sidan underdimensionerar lösningen riskerar du att den inte klarar uppgiften eller går sönder. Försöker du hålla nere priset är det lätt hänt att valet faller på en pneumatiskt styrd ventil, men då behövs även en kompressor som kan ge stabil och ren instrumentluft. Det ökar kostnaden dramatiskt. Det kan löna sig om anläggningen innehåller många ventiler, men annars kan en eldriven lösning vara bättre både tekniskt och ekonomiskt.

Hydrauliska lösningar är ovanliga och används oftast för stora ventiler med höga vridmoment som manövreras sällan, hydrauliken är då ofta en mobil enhet.

Se till hela lösningen, inte bara dess komponenter: en eldriven utrustning med motor är dyrare, men å andra sidan behövs ingen kompressor som i pneumatisk utrustning.

Ramén Valves väljer ut specifika lösningar som håller rätt kvalitet och ger lång och säker drift. Det ska i princip vara plug and play – bara att koppla in styrsignal och luft eller el.

Mekaniska aspekter


Tänk också på vad som behövs för att montera ventilen mekaniskt.

ISO 5211, VDI/VDE eller Namur är standarder för den mekaniska kopplingen (interfacet) mellan ventil och ställdon. De anger också standarden för kopplingen mellan ställdon och lägesställare (eller ändlägesbrytare). Vilken standard som gäller beror på produkttyp och tillverkare.

Det är viktigt att veta vem som tar ansvar för ventilens funktion när olika delar monteras av olika parter. En leverantör ska veta hur interfacen mellan dem dimensioneras. Större ventiler har till exempel betydligt större krafter att hantera än mindre, och ska kunna göra det under lång tid. Genom att dimensionera ventilerna korrekt försäkrar sig tillverkaren om att de mekaniska kopplingarna är korrekta, och kan därför garantera lång problemfri drift oavsett yttre omständigheter.

Om du utvecklar och levererar lösningar för processindustrin och vill veta mer om ventiler, ladda ned vår guide.

Ladda ner ventilguide

Vi på Ramén Valves finns alltid tillgängliga för att svara på dina frågor. Ring eller maila oss gärna.