Rätt underhåll – Så sköter du om ventilerna för att undvika stopp och olyckor i gruvanläggningen

Rätt underhåll – Så sköter du om ventilerna för att undvika stopp och olyckor i gruvanläggningen

Felaktig hantering av ventilerna i ett anrikningsverk kan sluta med höga underhållskostnader, fel i produktionen och i värsta fall personskador. För att ta hand om dem på rätt sätt behöver personalen ha rätt kunskap. Särskilt när det handlar om reglerventiler.

”Har vi någon som kan kulsektorventiler?”

För att byta ut kulan i en kulsektorventil behöver man veta vad man gör. Det är mycket att hålla reda på, från att undvika klämrisker och montera ventilen åt rätt håll i rätt vinkel till att dra åt bultarna med rätt vridmoment. Gott om utrymme för ”den mänskliga faktorn” med andra ord.

Inte så konstigt att många byter ut hela ventilen istället för den trasiga delen för att undvika risker. Men att bara hålla kompletta ventiler på lager att byta ut de befintliga till vid planerade driftsstopp är en dyr underhållsstrategi.

Om du är projektledare eller underhållsansvarig för en anläggning och känner igen det här, finns det två saker du kan göra. Dels kan du se till att din tekniska personal får utbildning i hur de tar hand om ventilerna. Dels kan du välja ventiler med lång livslängd och är lättare att byta ut och underhålla.

Rätt rutiner från leverans till byte

Om vi tittar på kulsektorventiler, vad behöver du tänka på rent konkret?

Det börjar redan när ventilerna levereras. Kontrollera att de stämmer med beställningen och är fria från transportskador.

Märkningen visar produktens egenskaper och ska innehålla rätt tryckklass, storlek, typ, materialkod, material och eventuellt CE-märke.

Ventiler märks med individuella serienummer för att kunna identifieras och spåras. Begär att leverantören märker ventilen med dess unika positionsnummer i anläggningen, det så kallade TAG-numret. TAG-numret anges då också i PID-ritningen över anläggningen som beskriver komponenter och var den är placerad. På så sätt blir produkten spårbar vilket kan undvika missförstånd och misstag.

Det ska också finnas ett materialcertifikat enligt standarden EN 10204, ett så kallat 3.1 eller 3.2 intyg. Det visar vilket material ventilen är gjord av och gör att den kan spåras tillbaka till leverantören.

Förvara ventiler i öppet läge där de inte riskerar korrosion eller nedsmutsning och behåll skyddet på. Har de gummilining är det viktigt att de förvaras mörkt, eftersom gummi åldras snabbare när det utsätts för UV-strålningen som finns i solljus.

Varje ventil har en högsta och lägsta tillåtna temperatur och ett högsta och lägsta tillåtna arbetstryck beroende på konstruktion och vilken temperatur den utsätts för.

Innan en ventil monteras ska ni kontrollera att dess data stämmer med processens media, tryck och temperatur. Rörledningar skall vara rengjorda och fria från föroreningar eller annat skräp som kan skada ventilen vid driftsättning.

Montera alltid ventilen enligt leverantörens instruktioner. Det är ytterst viktigt att ta del av leverantörens dokumentation om hur ventilen ska monteras för att uppnå bästa och säkraste funktion. Olika ventiler kan ha olika restriktioner för hur de får monteras, till exempel horisontellt eller vertikalt. Om inte dessa instruktioner följs ökar risken för läckage som orsakar personskador eller skador på utrustningen. Om till exempel ett brandfarligt media kommer i kontakt med elkomponenter eller heta föremål kan det orsaka eldsvåda.

Om ventilen har ett manöverdon, provkör det före driftsättning. Kontrollera att den stänger och öppnar som den ska och att kulsektorn arbetar mellan önskade max- och min-lägen.

Undvik att ändra mekaniska stopp i ventilen utan att konsultera tillverkaren. Om vridningsvinkeln överskrids under drift, installation eller montage kan ventilen skadas.

Innan ventilen demonteras från rörledningen måste tryckluft, elanslutningar och styrsignaler kopplas ur. Manöverdon med inbyggd fjäder för så kallat fail safe– eller fjäderreturläge måste ställas i läget där fjädern inte är spänd. Om fjädern utlöser sin kraft under servicearbetet kan det orsaka svåra personskador. Även här gäller det att följa leverantörernas instruktion – och i omvänd ordning vid montering.

Håll underhållsplanen uppdaterad

Underhållsteamet behöver ha koll på när det är dags att inspektera produktionslinjen och hur det ska se ut. Underhållsplanen behöver vara uppdaterad så att ritningarna visar de senaste installationerna och ändringarna. Annars är det lätt att missa små avvikelser som kan leda till stora problem. Kräv också att leverantören tydligt märker all utrustning så att det syns även om driftsmiljön är smutsig och mörk. Annars kan det vara svårt att vara säker på vad man tittar på.

Utbilda personalen – och ställ krav på leverantören

Det är lätt att underskatta det som krävs av teknikerna som ska utföra arbetsmomenten. Ny personal som saknar erfarenhet och kompetens gör lätt misstag, viket inte är så konstigt.

Utbildning är A och O när det handlar om att säkerställa montering, underhåll och demontering. Fråga om din leverantör erbjuder en utbildning om detta.

Men även om du låter teknikerna genomgå ett utbildningsprogram kan det inte helt ersätta en bra relation med en tillverkare som kan tillföra den fackkunskap som behövs. Ställ krav på dina leverantörer och välj en som tillför det du behöver och hjälpa dig att bygga upp din egen kompetens.

  • Vill du veta mer om hur du säkerställer driftsäkerheten i gruvproduktion, ladda ned vår guide.
  • Vill du veta mer om vår Ramén KSG KulSektorventil som är speciellt utvecklad för gruvindustrin? Läs här.
  • Har du frågor om hur vi kan hjälpa dig med montering och underhåll av reglerventiler, hör av dig till oss.

Ladda ner guiden ventiler i anrikningsverket