Dags för service & underhåll av säkerhetsventiler?

Ramén Valves är sedan årskiftet HEROSE’s utvalda auktoriserade servicepartner i Sverige och det vill vi fira med ett erbjudande. Från och med nu och under hela mars månad bjuder vi på undersökningskostnaden för säkerhetsventiler som lämnas in för någon form av service eller kontroll (värde 900 kr/h*).

Regelbunden service och underhåll av säkerhetsventiler är förutom att vara ett lagkrav, en viktig försäkring för dig och dina kollegor. Ramén Valves erfarna servicetekniker utför kontroll, service och renovering av säkehetsventiler så att de uppfyller lagkraven i Arbetsmiljöverkets föreskrift Användning och kontroll av trycksatta anordningar (AFS 2017:3). Att vi är certifierad servicepartner i Sverige för HEROSE innebär att våra tekniker har genomgått en gedigen utbildning och att utrustningen i vår verkstad årligen genomgår HEROSE’s bedömnings- och godkännandeprocess.

*Erbjudandet gäller endast för nya servicekunder och för ventiler som inkommer till oss under februari-mars 2021. Inskickade ventiler måste åtföljas av en ifylld deklarationsblankett som fästs på utsidan av försändelsen.

Säkerhetsventiler inne för service

Servicemoment vi erbjuder

Undersökning. Vi genomför en första undersökning av
ventilerna och återkopplar med kostnadsförslag inom 2 arbetsdagar.

Renovering och utbyte av reservdelar
, som t.ex. fjäder och säte.

Inställning av korrekt öppningstryck- och täthetskontroll. Vi ställer in öppnings- och stängningstryck samt säkerställer att ventilen är tät i våra anpassade provbänkar.

Blästring. Vid behov kan vi blästra delar som är ansatta av rost.

Syrgasavfettning / O2 Clean. Ska ventilerna användas för syrgas eller kryogena media, t.ex. LNG, kvävgas och koldioxid kan vi utföra avfettning.

Funktionstest och provtryckning. Servicen avslutas alltid med provtryckning i tredjepartscertifierad utrustning, funktionskontroll samt plombering.

Tredjepartskontroll. Finns behov av tredjepartscertifikat från DEKRA, TÜV, Lloyds, mfl. kan vi ordna det.

Serviceteamet Ramén Valves

Med vänliga Hälsningar,
Serviceteamet på Ramén Valves

Få en offert

  • Önskar du att få en mer detaljerad offert? Var vänlig förse oss med så mycket processdata som möjligt (t.ex. kunskap om media, tryck & temperaturområde). Tack för hjälpen!