Att tänka på när du väljer automation för klassade områden

Att tänka på när du väljer automation för klassade områden

När man ska välja automation för klassade områden krävs en grundlig förståelse för de säkerhetsföreskrifter och miljökrav som gäller och efterlevnad av lagstadgade krav.

Här är några av de viktigaste faktorerna att ta hänsyn till när man väljer automation för klassade områden:

Ladda ner checklistan som en PDF här

Förstå klassificeringen av området:
Innan man väljer utrustning är det viktigt att förstå klassificeringen av området. Vanligtvis klassificeras farliga områden i zoner eller divisioner baserat på de typer av farliga ämnen som förekommer och deras koncentration. Genom att känna till klassificeringen för din anläggning kan du avgöra vilken skyddsnivå som krävs på utrustningen.

Identifiera dina behov av automation:
När du har identifierat klassificeringen av området är nästa steg att fastställa kraven på automation för dina ventiler. Tänk på faktorer som ventiltyp, kontrollkrav (t.ex. on/off, modulering) samt behovet felsäkra- eller nödstängningsfunktioner.

Välj egensäker eller explosionssäker utrustning:
Baserat på detta kan du välja egensäker eller explosionssäker utrustning. Egensäker utrustning är konstruerad för att förhindra att elektrisk eller termisk energi orsakar antändning, medan explosionssäker utrustning är konstruerad för att begränsa eventuella explosioner som kan uppstå inom den.

Kontrollera utrustningscertifieringar och standarder:
Se till att utrustningen är certifierad och uppfyller rådande säkerhetsstandarder och föreskrifter. Detta kan verifieras genom certifieringar som ATEX, IECEx, UL och FM.

Utvärdera temperaturklassificeringar:
Temperaturklassificeringar är också en viktig faktor. Se till att utrustningen matchar driftstemperaturområdet inom det farliga området och inte överskrider den högsta tillåtna yttemperaturen för att förhindra antändning.

Kompatibilitet:
Kontrollera att den valda utrustningen är kompatibel med de specifika farliga ämnen som finns i området, oavsett om det är brandfarliga gaser, ångor eller damm.  Se till att material och beläggningar är lämpliga för miljön.

Ventiltyp:
Det är viktigt att ta hänsyn till den specifika typen och utformningen av de ventiler som automatiseras, eftersom varje typ kan ha särskilda behov och mekaniska faktorer som bör beaktas.

Plan för underhåll och inspektion:
Automationsutrustning i klassade områden kan kräva särskilt underhåll och rutiner för inspektion. Se till att utrustningen möjliggör säkert underhåll och inspektion och att rutiner dokumenteras.

Utbildning:
Ge grundlig utbildning till den personal som arbetar i klassade områden. Operatörerna bör vara väl insatta i säker drift och underhåll av utrustningen. Utbildning är en avgörande faktor för att förebygga olyckor och säkerställa att säkerhetsprotokollen efterföljs.

Rådgör med experter:
Ta hjälp av experter, till exempel elingenjörer, säkerhetsspecialister och tillverkare av ventilautomatiseringsutrustning med erfarenhet av applikationer i klassade områden. De kan ge värdefulla råd och rekommendationer.

Dokumentation och register:
Dokumentera noggrant certifieringar av din utrustning, inspektioner, underhållsåtgärder och modifieringar av ventilautomationssystemet. Sådan dokumentation är avgörande för att uppfylla lagstadgade standarder och vid säkerhetsrevisioner.

Regelbundna revisioner och inspektioner:
Rutinmässiga revisioner och inspektioner kan spela en avgörande roll för att säkerställa utrustningens fortlöpande säkerhet och tillförlitlighet.