The Flow nyhetsbrev – Special om säkerhetsventiler

The Flow nyhetsbrev – Special om säkerhetsventiler

Säkerhetsventiler är en given komponent i de flesta slutna system där vi vill skydda människor och materiel mot skada. Ramén erbjuder ett brett sortiment av säkerhetsventiler för kryogena och industriella applikationer från den tyska tillverkaren HEROSE.

För att kunna erbjuda kortare leveranstider har vi valt att lagerlägga de vanligaste typerna av säkerhetsventiler. Sedan en tid tillbaka är vi även officiell servicepartner för HEROSE i Sverige. För att kunna kontrollera öppningstrycket på ventilerna har vi en särskild provbänk där vi ställer in och provtrycker säkerhetsventiler, något som är avgörande för att möta våra kunders specifikationer och för att kunna genomföra reparationer. Alla våra servicetekniker har genomgått utbildning på HEROSE’s anläggning i Tyskland och har en hög kunskapsnivå gällande säkerhetsventilers användning, funktion och installation.