Vad är skillnaden mellan ett flamskydd mot deflagration och ett flamskydd mot detonation?

Vad är skillnaden mellan ett flamskydd mot deflagration och ett flamskydd mot detonation?

Flamskydd (även kallat flamspärr) är en säkerhetsanordning som installeras för att motverka bränder i ej trycksatta tankar och cisterner. Principen bygger på att man eliminerar ett av elementen från den så kallade eldtriangeln, vilket gör det omöjligt för eld och i förlängningen en explosion, att uppstå. Enligt eldtriangeln behöver eld tre element i rätt proportion för att antända – Värme, bränsle och syretillförsel. Förekommer inte alla dessa tre element är det omöjligt för en brand att uppstå. Flamspärrens funktion är att försäkra att värme inte når till tankens innehåll där det ju finns både bränsle och syretillförsel, som tillsammans kan antända och leda till en brand eller explosion.

Ofta pratar man om flamskydd i två kategorier – En typ skyddar mot deflagration och en typ mot detonation, men vad är skillnaden mellan dessa?

En detonation sker när reaktionszonen i en explosiv atmosfär breder ut sig med en hastighet som överstiger ljudets hastighet. En sådan reaktion karaktäriseras av ett oerhört snabbt förlopp där det uppstår en chockvåg som bryts ner med hög hastighet. Tryckvågen utvecklar ett mycket högt tryck och detonationen kan nå hastigheter upp till 2000 meter/sekund.

En deflagration sker när reaktionszonen i explosiv atmosfär breder ut sig långsammare än ljudets hastighet. Till skillnad från en detonation brinner deflagrationen ut snabbare och ger inte upphov till lika höga tryck. En deflagrations hastighet kan ligga från allt mellan 1 m/s upp till 1000 m/s.

I korthet kan man säga att en deflagration som övergår till en detonation är det farligaste scenariot som kan göra mest skada på grund av den höga hastighet och tryck som uppstår. Ett flamskydd för deflagration stoppar den första fasen till en explosion och anordningen är därför kortare och lättare än ett flamskydd för detonation. Ett flamskydd mot detonation är längre och är konstruerad med en tjockare släckbarriär. Något som ofta avgör valet av flamskydd är hur lång sträckan är mellan antändningskällan och den möjliga placeringen av anordningen. T.ex. begränsar bestämmelser i ISO 16852 hur långt avståndet får vara mellan ett deflagrationsskydd och den potentiella antändningskällan. I de fall där antändningskällan finns närmare än de bestämmelserna ska ett detonationsskydd användas.