Hur du väljer rätt ventil för olika media

Hur du väljer rätt ventil för olika media

Det finns inga universallösningar när det kommer till ventiler. Vilken typ av produkt du behöver beror till stor del på vilka media den ska hantera.

Här är några av de vanligaste.

Dricksvatten

Elastomererna, ventilens mjukdelar, ska vara godkända för dricksvatten, men är det inte alltid. Det förekommer olika normer och standarder för detta beroende på land och producent. Rostfritt stål är däremot godkänt för dricksvatten. WRAS är ett exempel på en standard som berör dricksvatten, men det viktigaste är att ventilen uppfyller ”EC deklaration 2023/2006 och 1935/2004 för produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel.”

Gas

När det gäller gas är det viktigt att ventilen håller absolut tätt när den stängs av. Det kan vara en utmaning – Helium är till exempel väldigt svår att stänga av. Vätgasatomer permierar – trycks in i materialet och förstör ventilen inifrån – och kräver därför rätt sorts ventil så att den inte ska förstöras och släppa ut gasen.

Titta på vilket tryckfall ventilen ska kunna hantera. En ventil som kräver ett högt tryckfall kräver ett större inloppstryck för att göra sitt jobb. Ventilen ”äter upp” mycket av trycket i gasen som ska föras in som därför kan behöva ökas rejält. Det betyder större energiåtgång – och större kostnader.

Men ventilerna ska inte bara vara täta när de stängs (så kallad intern täthet). De måste också uppfylla gällande täthetskrav för utsläpp i atmosfären, extern täthet, särskilt om media klassats som brandfarligt eller explosivt. I många fall appliceras standarden Godkännande gällande läckage till atmosfär enligt ISO 15848-1 och VDI 2440 (TA-luft). Då är det viktigt att ställa dessa krav på ventilleverantören.

Ånga

Ånga är ett komplicerat media att hantera, och för att kunna utnyttja dess egenskaper optimalt behöver du vara extra uppmärksam på temperatur och tryck i hela systemet. Ventiler förändrar tryck och temperatur när ånga passerar och därför krävs rätt ventiltyp och korrekt dimensionering. Ett problem som ofta uppstår är ljud som uppkommer vid extremt höga hastigheter i ventilen. Be ventilleverantören visa sin dimensionering och kontrollera att den är baserad på korrekta processparametrar.

Slurry

Slurry, fibersuspension (t ex papperscellulosa) och avloppsvatten innehåller fibrer eller partiklar som kan fastna i ventilen och blockera den. Detta kallas avvattning eller pluggning. Se till att du har beräknat rätt hastighet genom ventilen och det inte finns ventildelar i vägen för flödet.

Höga flödeshastigheter kan göra att partiklarna äter upp ventilerna inifrån genom så kallad abrasion, urholkning. Genom att välja rätt ventil som kan hantera hastigheter förlänger du livstiden och minskar underhållsbehovet.

Industriellt avloppsvatten

Industriellt avloppsvatten är i många fall svårt att definiera. Det kan innehålla kemikalier som kan korrodera materialet och förstöra mjukdelarna. Ofta vet man inte riktigt vad som kan komma i ledningen. Ju mer du vet om det media som ska regleras, desto lägre kostnad och bättre lösning. Och omvänt: ju mindre du vet, desto mer måste du ta höjd för alla eventualiteter och dimensionera för det värsta. Kavitation är vacuumbubblor i en vätska, ett vacuum som ”äter” materialet när det imploderar och kan ”borra sönder” ventilen. Det skapar ljud, allt från ett litet knastrande till ett öronbedövande oljud i arbetsmiljön.

Om korrosiva eller oxiderande vätskor läcker ut i avloppet kan det få stora konsekvenser. Finns det risk för detta, välj ventiler och andra komponenter som klarar av detta.

Kemikalier

Rena kemikalier kan i ännu högre grad korrodera ventilen och förstöra dess mjukdelar. Kemikalier kan inte bara vara i mediet som ventilen ska hantera utan även i miljön runt ventilen. Ta höjd för riskerna och ta upp dem i dialogen med den som driver anläggningen.

Om du utvecklar och levererar lösningar för processindustrin och vill veta mer om ventiler, ladda ned vår guide.

Ladda ner ventilguide