Engelsberg diskbackventiler med motvikt

Engelsberg diskbackventiler med motvikt

Backventiler från Engelsberg (numera Ramén) kan levereras med flertalet olika tillbehör. Nyligen levererade vi en order till ett kraftverk i Sverige som bestod av flera diskbackventiler med motvikt och gränslägesbrytare. Nedan kan du läsa mer om varför man i vissa applikationer väljer att installera motvikter på backventiler.

Varför används motvikter på backventiler?

I det här fallet levererades ett par Engelsberg (numera Ramén) modell BAS 302, DN80-500 med motvikt. Motvikter efterfrågades eftersom kunden hade behov av backventiler som öppnar vid låga flöden och som tolererar att arbeta vid väldigt lågt deltaP. Motvikterna motverkar att disken står och slår, något som resulterar i ökade vibrationer och därigenom ökat slitage av ventilen. Med andra ord kan man säga att motvikter (i vissa applikationer) bidrar med förlängd livscykel av ventilen och en generellt bättre prestanda i processen.

För att kunna fjärrstyra ventilerna monterades även induktiva gränslägesbrytare.