Industrier där våra ventiler gör skillnad

Våra ingenjörer är experter på att designa hållbara ventillösningar inom en mängd olika industrier och applikationer. Låt oss skräddarsy en lösning som bidrar till en mer lönsam, säker och effektiv process.

Pulp and paper mill

Papper & massa

Under 1960-talet uppfanns Ramén KulSektorventil till följd av att det saknades en fungerande lösning för reglering av fibersuspensioner på marknaden. Vi har nu över 50 års erfarenhet av ventillösningar i pappers- och massaindustrin.

Gas processing line

Industriell gasbearbetning

Förekomsten av höga tryck och temperaturer i kombination med strikta miljöförordningar gör det här till ett komplext område. Ramén Valves har lång erfarenhet av att jobba med ventiler och regulatorer för industriella gasapplikationer.

Chemical factory industry image

Kemisk industri

Applikationer i kemisk industri innebär ofta utmaningar i form av slitande media och känsliga processer. Dåligt fungerande komponenter kan ge stora konsekvenser i form av stora kostnader, säkerhetsrisker och miljörisker. Ramén Valves har lång erfarenhet av att optimera och säkerställa processer i kemisk industri.

Marine and offshore platform

Marin & offshore

Ramén KulSektorventil har genom årtionden av användande visar sig vara ett bra val för processer i krävande miljöer, så som vid applikationer inom marin och offshore.

Gruvdrift och mineralbearbetning

I gruvindustrin är applikationerna ofta krävande. För att vara konkurrenskraftig på marknaden för råmaterial måste alla komponenter i processen fungera optimalt. I det här syftet har vi designat Ramén KSG, en gummiklädd reglerventil som är speciellt framtagen för applikationer i olika typer av gruvor.

Storage tanks at sunset

Tankskyddsutrustning

För att hålla en hög säkerhetsnivå för både människor och miljön är tankskyddsutrustning obligatorisk i många olika industrier, t.ex. inom läkemedels-, livsmedels- och petroleumindustrin. Ramén Valves levererar expertis och  produkter inom området tanksäkerhet som är godkända för gällande normer och direktiv.