TA Luft / VDI 2440 vs ISO 15848-1 – Vad är egentligen skillnaden?

TA Luft / VDI 2440 vs ISO 15848-1 – Vad är egentligen skillnaden?

Ramén KulSektorventil blev nyligen certifierad enligt det tyska direktivet TA Luft och VDI 2440, samt den internationella standarden ISO 15848-1. Båda certifieringarna syftar till att klassificera ventilers prestanda gällande läckage till atmosfär - Men vad skiljer dem egentligen åt? Vi reder ut det nedan.

TA Luft / VDI 2440

  • Är ett tyskt nationellt direktiv med tillhörande testprocedur VDI 2440
  • Etablerades redan 1964 och var länge den enda branschstandarden som användes för att klassificera ventilers prestanda mot läckage till atmosfär
  • Direktivet definierar hur mycket en packbox eller spindeltätning får läcka, men inte under vilka förutsättningar. Det är istället upp till tillverkaren själv att prova delarna under de förutsättningar som man anser att produkten är tillverkad för. Detta kan av många uppfattas som godtyckligt eftersom det då blir upp till varje enskild tillverkare att avgöra under vilka förutsättningar man genomför läckagetester.
  • TA Luft specificerar inte under hur många mekaniska- eller termiska cykler som ventilen ska testas.

 

ISO 15848-1

  • Är en internationell standard
  • Etablerades 2006 och togs fram i då ökade hållbarhetskrav tydliggjorde att det saknades en harmoniserad standard för att verifiera och klassa ventilers miljöpåverkan genom läckage till atmosfär.
  • I motsats till TA Luft, vilken av vissa kan anses som godtycklig, är ISO 15848-1 en mer stringent standard där det finns förutbestämda kriterier som är tydligt definerade. T.ex. specificeras det tydligt under hur många cykler ventilen måste testas. Testningen kan genomföras i tre olika klasser där temperatur och tryck varieras mellan rumstemperatur och testtemperatur, samt atmosfärstryck till PN tryck.
  • Många anser att testningen som ventilen genomgår via den här standarden bättre tydliggör för kunden vad den får, eftersom alla produkter som certifierats enligt ISO 15848-1 genomgått exakt samma testprocedur.

Ramén Valves kvalitetsarbete

Här kan du läsa mer om vårt ständigt pågående kvalitets- och miljöarbete där TA Luft och ISO 15848-1 certifieringarna är ytterligare ett bevis på att våra produkter håller en hög kvalitet och att vi hela tiden jobbar för att kunna uppfylla våra kunders miljökrav.

Källa till informationen ovan är Armaturföreningen. 

Kontakta oss gärna om du vill veta mer om vårt kvalitets- och miljöarbete eller vad de olika certifieringarna innebär. Du kan även boka ett möte med en av våra tekniska specialister.