Säkerhetsventiler för kompressorer

En kompressor är en mekanisk anordning som ökar trycket i en gas genom att minska dess volym. En luftkompressor är ett särskilt slags gaskompressor, en sådan används framförallt för gaser eftersom de kan komprimeras. Med ett anslutet tryckkärl kan den komprimerade gasen lagras i större mängder. Som jämförelse används istället pumpar för att trycksätta och transportera vätskor.

Så maximerar du funktion och livstid för en industriell kompressor

En motor driver kompressorn som minskar gasens volym och pumpar in den i ett kärl. Om trycket sjunker under inställt minsta tryck startar motorn automatiskt och fyller kärlet med ny, komprimerad gas. Motorn stoppar när maximalt tryckvärde har nåtts. Vid övertryck i kärlet öppnas en säkerhetsventil som gör att gasen kan släppas ut. På så sätt skyddas utrustningen mot sprickbildning och explosion i rörsystemet. Luftkompressorer förekommer i nästan alla industriella anläggningar och är en kostsam investering som vi vill ska hålla länge. Se till att med jämna mellanrum kontrollera installerade säkerhetsventiler så att de fungerar optimalt. Vid inköp av nya säkerhetsventiler kan Ramén Valves hjälpa till med dimensionering och urval avseende b.la. material och val av tätning.

Luftkompressor i en industrianläggning

Processdata

Gasledning: Upp till 100 bar
Komprimerad luft, Instrumentluft: Upp till 20 bar
Flerstegskompressor: Upp till 500 bar
Tryckkärl: Skydd av kärlet mot sprickbildning och explosion
Rörsystem: Skydd av rörsystemet mot sprickbildning och explosion

Säkerhetsventiler för industriella och kryogena applikationer

Aktuella industrier

  • Industrianläggningar (transport av naturgas, CNG, LNG, stålverk)
  • Läkemedels-/farmaceutisk industri (processluft, instrumentluft, påfyllning, förpackning)
  • Livsmedels- och dryckesindustri (kött, fågel, grönsaker, frukt, mjölk)
  • Byggmaterialindustri (pneumatisk transport, kylluft, förbränningsluft)
  • Kemiindustri (konstgödsel, gas till vätska, transportluft, förpackning)

Utvalda produkter

HEROSE säkerhetsventil modell 06205

Säkerhetsventil modell 06205

HEROSE säkerhetsventil modell 06395

Säkerhetsventil modell 06395