Checklista – beställ rätt ventiler för anrikningsverket

Checklista – beställ rätt ventiler för anrikningsverket

Att beställa ventiler är inte svårt.

Men att beställa rätt ventiler kan vara en utmaning. Inte minst inom gruvindustrin, där fel produkt i ett anrikningsverk kan få stora följder.

Om ditt arbete är att förse gruvindustri med robusta och prisvärda komponenter, har du antagligen ett brett utbud av artiklar att hålla reda på. Det kan vara en utmaning att hålla koll på varenda produktkategori.

Så hur kan du se till att beställningen blir rätt utan att den drar ut på tiden? I den här artikeln får du veta:

 • Vad du behöver vara uppmärksam på i ett förfrågningsunderlag
 • Vad du ska begära av den tekniska konsulten och leverantören

 

Gå inte på gamla antaganden

Ett vanligt misstag när man får en förfrågan och ska beställa produkter för en ventillösning är att gå på gamla antaganden. Det som har fungerat förut eller valts för andra kunder fungerar inte nödvändigtvis för upphandlingen du sitter med just nu. Risken är överhängande att det åtminstone finns något som inte stämmer.

Skynda långsamt

Det är inte ovanligt att i stort sett vidarebefordra specifikationer som kommer in till leverantörerna. Tid är pengar, men det lönar sig att göra sin hemläxa innan man beställer. Förfrågningsunderlaget stämmer inte alltid. Ibland saknas viktiga uppgifter. Särskilt om leverantören inte varit med i ett tidigt skede eller utgår från information från en mindre insatt källa. Om saker och ting inte stämmer i offertförfrågan kan den lätt börja valsa runt mellan olika personer vilket gör att beställningen istället tar längre tid.

Få med allt i inköpsunderlaget

Utbudet av ventiler och automation är enormt, särskilt om vi pratar reglerventiler, och en och samma leverantör kan ha hundratals varianter. Det finns skäl till det: varje media, applikation och anläggning har sina unika krav på ventilerna för att det ska hålla och fungera som de ska. För att vara säker på att du beställer rätt produkter är det viktigt att det inte finns några luckor eller felaktigheter i förfrågningsunderlaget.

Ställ krav på att underlaget du får ska vara så fullständigt underlag som möjligt, men lita heller inte blint på det.

Särskilt viktigt är få med i förfrågningsunderlaget till leverantören är:

 • Media
 • Flöde (min, normal, max)
 • Temperatur på media
 • Inloppstryck
 • Utloppstryck, även kallat mottryck, tryckfall över ventilen

Några nyckelfrågor till den som tagit fram en teknisk lösning är:

 • Vad är ventilens applikation – vad ska dess funktion vara?
 • I vilken miljö ska ventilen användas och vilka krav ställer den?
 • Om mediet är flytande, vilken densitet, viskositet och koncentration har det?
 • Förekommer slitande partiklar?
 • Vilka är lämpliga material för delar i kontakt med media?
 • Vilka reservdelar finns och hur byts trasiga delar ut?
 • Finns det krav på certifikat och märkning av produkterna, i så fall vilka?

Håll rätt teknisk nivå

Ha möjligheten att du kanske håller på att skjuta över målet i bakhuvudet. Att välja material som klarar påfrestningar det aldrig kommer att utsättas för eller överdimensionerade ventiler kostar multum till ingen nytta. Ställ frågan: vad får lösningen kosta och vad ska den uppnå?

Samtidigt kan alltför enkla produkter betyda en onödigt hög underhållsbudget och kanske sluta med att en slutkund sitter med ett oplanerat driftstopp i anrikningsanläggningen. Ett verkligt exempel på fel teknisk nivå – både uppåt och nedåt samtidigt – är anläggningen som satte in ventiler av rostfritt stål i stället för gjutjärn, men utan gummilining. Det slutade med att de fick byta de dyra ventilerna vart fjortonde dag.

Det har också förekommit fall där ventiler levererats med avancerade styrutrustningar med profibusinterface utan att sen ha någon annan utrustning att prata med. En lärdom av detta är att anpassa produkterna till anläggningens tekniska nivå.

Håll personlig kontakt med leverantören

Ta för vana att alltid kolla med leverantören innan du beställer. Det kan finnas en billigare eller bättre lösning du inte känner till.

En bra relation gör som bekant kommunikationen smidigare: snabba svar, snabba beställningar, mer affärer. Ett gott samarbete med leverantören kan undvika missförstånd och bristfällig information och undvika förseningar, produktfel och missnöjda kunder.

Leverantören ska också kunna hålla dig informerad och ge dig ”snabbutbildning” inom reglerteknik, produktval med mera. Vi på Ramén Valves hjälper dig gärna.

Ladda ner guiden ventiler i anrikningsverket
 

> Har du frågor om vilka reglerventiler som passar en viss anläggning, hör av dig till oss.

> Vill du veta mer om vår Ramén KSG KulSektorventil som är speciellt utvecklad för gruvindustrin? Läs här.

> Läs även artikeln ”Så väljer du rätt ventiler för processer i anrikningsverket