Säkerhetsventiler för tryckluft och komprimerad gas

Tryckluft och komprimerad gas är media som hålls under högt tryck, t.ex. i en kompressor. De används fristående och för att driva mekaniska anordningar. Säkerhetsventiler släpper ut övertrycket i systemet så att installationen fortsätter att fungera.

HEROSE säkerhetsventiler har noga utvecklats baserat på 145 års erfarenhet och i arbete under extrema förhållanden, t.ex. vid ‒196°C för kryogena applikationer. Det innebär att dessa säkerhetsventiler ger maximal tillförlitlighet i skyddet mot övertryck hos t.ex. Gascylindrar, tryckluftsbehållare och trycksatta kärl. Tack vare den flexibla tekniken och utbudet av olika modeller kan HEROSE’s godkända säkerhetsventiler alltid anpassas till din installation för att uppfylla de kravställningar som finns.

Säkerhetsventil tryckluft
  • Kompressorer (Läs mer om hur du maximerar din kompressors livslängd)
  • Kulventiler som skyddar mot dränering
  • Brandsläckningssystem
  • Utrustning för rening av avloppsvatten
  • Fordonsbromssystem
  • Tryckluftssystem
  • Lastbilar, tankbilar och silolastbilar
  • Industrikök

Produkter vi rekommenderar

Nedan hittar du ett urval av säkerhetsventiler från HEROSE som vi på Ramén Valves rekommenderar för kompressorer och applikationer med komprimerad gas.

HEROSE säkerhetsventil modell 06205

Modell 06205

HEROSE säkerhetsventil Modell 06801

Modell 06801

HEROSE säkerhetsventil modell 06810

Modell 06810

Säkerhetsventil HEROSE modell 06380

Modell 06380