Säkerhetsventiler för läkemedelsindustrin

Inom läkemedelsindustrin och den medicintekniska industrin hanteras många farliga ämnen och processerna har ofta stränga riktlinjer gällande säkerhet, kvalitet och hygien. Därför är det extra viktigt att välja rätt säkerhetsventiler som lever upp till den kravbild som finns.

I medicintekniska system vill man undvika bakterier och samtidigt optimera prestandan för installationen. HEROSE hygieniska säkerhetsventiler säkerställer att ventilen är ren, skyddar processen och säkrar miljön. För att uppfylla de hårda hygieniska kraven erbjuder HEROSE säkerhetsventiler med så kallade Tri-Clamp anslutningar samt FDA-godkända mjukdelar.

Säkerhetsventil för läkemedelsindustri

Exempel på applikationer:

  • Apparater för medicinsk analys
  • Autoklaver för sterilisering
  • Applikationer hos forskningsinstitut

Produkter vi rekommenderar

Nedan hittar du ett urval av säkerhetsventiler från HEROSE som vi på Ramén Valves rekommenderar för applikationer inom läkemedelsindustri.

HEROSE säkerhetsventil modell 06850

Modell 06850

HEROSE säkerhetsventil Modell 06801

Modell 06801

Säkerhetsventil HEROSE modell 06380

Modell 06380

HEROSE säkerhetsventil modell 06810

Modell 06810