Säkerhetsventiler för kemisk industri

Inom kemisk industri tillämpas många olika processer för att framställa kemikalier, vilket i sin tur innebär att många olika tryck måste kontrolleras. För att uppnå en optimal process är det därför viktigt att välja rätt säkerhetsventiler som säkrar drift och självklart även säkerheten för de som arbetar nära utrustningen.

Säkerhetventiler för framställning av kemikalier

Exempel på applikationer där man hittar säkerhetsventiler inom kemisk industri:

  • Torkningsprocesser
  • Polyuretananläggningar
  • Autoklaver
  • Raffinaderi/lagring
  • För spraytorkare och turboflow-torkare
  • I destillationsprocesser

Produkter vi rekommenderar

Nedan hittar du ett urval av säkerhetsventiler från HEROSE som vi på Ramén Valves rekommenderar för applikationer inom kemisk industri.

HEROSE säkerhetsventil modell 06810

Modell 06810

HEROSE säkerhetsventil modell 06850

Modell 06850

Säkerhetsventil HEROSE modell 06380

Modell 06380

HEROSE säkerhetsventil Modell 06801

Modell 06801