steam applications steam applications

Ventillösning för applikationer med höga temperaturer

Ånga, som uppvärmningsmedium eller som processström, är en väsentlig del av nästan alla industrianläggningar från livsmedelsbearbetning och kemisk produktion till tunga industrier som massa- och pappersbruk, gruvdrift, olja och gas samt kraftproduktion. Att producera ånga är en energikrävande process, som medför både stora kostnader och påverkan på miljön. Därför är hantering av ånga avgörande för att uppfylla processkraven, optimera anläggningens effektivitet och följa miljöbestämmelserna. Ramén Valves har en gedigen kunskap när det gäller att uppfylla de specifika krav som finns för hantering av ånga och kondensat, och erbjuder en reglerventil speciellt designad för höga temperaturer och ånga.

Kontakta oss för mer information
Bild som visar ånga

Ånga

Ånga är ett komplicerat media att hantera, och för att kunna utnyttja dess egenskaper optimalt behöver du vara extra uppmärksam på temperatur och tryck i hela systemet. Ventiler förändrar tryck och temperatur när ånga passerar och därför krävs rätt ventiltyp och korrekt dimensionering. Ta hjälp av vårt kostnadsfria beräkningsverktyg Ramén PRO Sizing eller kontakta oss så hjälper vi dig dimensionera och säkerställa rätt val av ventil baserad på dina specifika processparametrar.

steam control simplified flow diagram

Förenklat flödesschema för reglering av ånga

Reglerventiler för ångapplikationer används huvudsakligen för att reglera systemtrycket och temperaturen. De vanligaste sätten att reglera ånga i uppvärmningsprocessen är genom att installera reglerventilen antingen på ång- eller kondensatströmmen, som visas här intill. För att uppnå processkontroll och termisk effektivitet krävs noggrann reglering. Ånga kan också användas som en processström (t.ex. i en kemisk process, destillationskolonn etc.). I dessa scenarier är exakt reglering av ångflödet ännu viktigare, då det har en betydande inverkan på anläggningens kontrollerbarhet, processeffektivitet och produktkvalitet.

Vår lösning - Ramén KS-1B kulsektorventil för lågtrycksånga

Den här modifierade versionen av Ramén KS-1B är speciellt designad för att tåla temperaturer upp till +250°C utan att tumma på regleregenskaper. Detta tack vare noggrant utvalda material och tekniska specifikationer såsom:

Materialspecifikationer:

• Hus: Rostfritt stål AISI 316L
• Kulsektor: Hårdkromad
• Säte: Stellite
• O-ring: Höggradiga EPDM-90
• Lager: NORGLIDE® MP

Tekniska specifikationer:

• Storleksintervall: DN 25 – DN 300
• Tryckklass: PN 16 (40)
• Temperaturområde: upp till +250°C
• Reglerområde: 300:1
• Inherent characteristic: Karakteristik: Likprocentig
• Kapacitet: Kvs: 0,025 – 3840 [m3/h] / Cv:0,03-4500 [gpm]

Kontakta oss

Använd formuläret för att kontakta oss.