Tryck-/vakuumventiler

En tryck-/vakuumventil är en typ av ventil som används för att reglera eller begränsa det tryck eller vakuum som kan skapas inuti ett system eller kärl på grund av en processtörning, ett instrument- eller utrustningsfel alternativt en brand. Det finns alltid en risk att en tank exploderar till följd av övertryck eller imploderar till följd av vakuum. För att förhindra explosion eller implosion måste tanken andas. På grund av denna funktion kallas ofta tryck- och vakuumventiler för ”andningsventiler”.

Modell 3100 är en end-of-line, viktbelastad tryck-/vakuumventil från Cashco. Produkten är designad för att skydda atmosfäriska lågtryckstankar från övertryck och vakuum som kan uppstå på grund av termiska väderförändringar eller över- och undertryck som uppstår vid fyllning och uttag i tanken.

Modell 3200 är en viktbelastad tryck-/vakuumventil tillverkad av Cashco. Ventilen öppnas och stängs för att möjliggöra utsläpp av ånga eller intag av luft, vilket är nödvändigt föt att undvika under- och övertryck som kan leda till skada på tanken. Produkten är mycket kontrollerad i hur mycket ånga som släpps ut och hur mycket luft som tas in för att undvika svinn eller oxidation av media.

Cashco’s modell 4200 är en fjäderbelastad tryck-vakuumventil som ger tryck- och vakuumavlastning i applikationer där höga tryck förekommer. Ventilen reglerar trycket i tanken inom angiven setpoint för att undvika tryck- och vakuumskador som kan uppstå vid t.e.x termiska förändringar.