Flamskydd

Flamskydd / Flamspärrar Ett flamskydd är en anordning som stoppar eventuell brand i en tank genom att släcka lågan. Flamskyddet låter gas och ånga passera igenom, men släcker lågan för att förhindra en större brand eller explosion. Det finns en stor mängd olika situationer där flamskydd kan tillämpas för att minska riskerna och förbättra säkerhetsaspekterna. Till exempel kan flamskydd användas i bränsletankventiler och rörledningar.

Dessa produkter delas vanligtvis upp i detonations- och deflagreringsflamskydd. Skillnaden i konstruktionen av dessa två typer av flamskydd har att göra med hastigheten på flamman som kan utvecklas inuti röret. En flamma som rör sig snabbare än ljudets hastighet sägs vara en detonation medan allt som rör sig långsammare kallas en deflagration.

Flamskydd utanför röret (End of line)

Flamskydd utanför röret monteras vid öppningen av tanken eller tanksystemet.

End of line flame arrestor on tank illustration

Flamskydd inne i röret (in line)

Flamspärren monteras här i rörledningen (som synes i illustrationen). Produkten installeras då nära den kritiska punkten där det skulle kunna uppstå en antändning. Flamskyddet minimerar flammans hastighet och eliminerar risken för att ett explosivt tryck byggs upp inuti tanken.

In line flame arrestor illustration

Läs merLäs mindre

Modell 6A00 är ett flamskydd för deflagration som monteras i öppningen eller ansluts i rörledningen (så kallat in-line). Dess primära funktion är att släppa igenom flöden av gas eller ånga av lättantändliga vätskor genom röret samtidigt som det förhindrar överföring av flammor som potentiellt kan antända. Den specialdesignade konstruktionen i flamspärren skapar en släckbarriär genom att absorbera värmen från en potentiell låga.

Modell 6A00 används som ett oberoende säkerhetssystem mot explosioner till och från tankar och dess rörledningar. Produkten än designad, tillverkad och testad enligt direktiven i 2014/34/EU (ATEX114) och ISO 16852.

Modell 6E00 är ett så kallat ”end-of-line” flamskydd som skyddar mot deflagration. Flamskyddet monteras direkt på tanken, på avluftningsventil eller på änden av en ventilationsledning. Dess primära funktion är att släppa igenom flöden av gas eller ånga av lättantändliga vätskor genom röret samtidigt som det förhindrar överföring av antändliga flammor från utsidan. Den specialdesignade konstruktionen i flamspärren skapar en släckbarriär genom att absorbera värmen från den potentiella lågan.

Modell 6E00 används som ett oberoende säkerhetssystem mot explosioner i bränsletankar och rörledningar. Produkten än designad, tillverkad och testad enligt direktiven i 2014/34/EU (ATEX114) och ISO 16852.

Modell 7A00 från Cashco Inc. är en flamspärr som skyddar mot detonation. Anordningen monteras i öppningen eller ansluts i rörledningen (så kallat in-line). Flamspärrens primära funktion är att släppa igenom flöden av gas eller ånga av lättantändliga vätskor genom röret samtidigt som det förhindrar överföring av flammor som potentiellt kan antända. Den specialdesignade konstruktionen inuti flamspärren skapar en släckbarriär genom att absorbera värmen från den potentiella lågan.

Modell 7A00 används som ett oberoende säkerhetssystem mot explosioner i tankar och rörledningar. Produkten än designad, tillverkad och testad enligt direktiven i 2014/34/EU (ATEX114) och ISO 16852.