Säkerhetsventiler för industriella och kryogena applikationer

Säkerhetsventiler

En säkerhetsventil är en ventil med en fjäder som ställs in för att öppnas när ett förvalt tryck uppnås, detta för att undvika övertryck som kan skada det övriga systemet. När normala tryckförhållanden har återställts stängs ventilen igen. Ramén Valves är återförsäljare av det tyska märket HEROSE som tillverkar säkerhetsventiler för industriella och kryogena applikationer. Vill du veta mer om säkerhetsventiler? På sidan "Allt om säkerhetsventiler" kan du läsa mer om hur du bäst väljer säkerhetsventil för din bransch eller applikation.

Hur ofta ska säkerhetsventiler kontrolleras?

I Sverige regleras kraven på säkerhetsventiler i Arbetsmiljöverkets föreskrift Användning och kontroll av trycksatta anordningar (AFS 2017:3). Det innebär att de som har säkerhetsventiler i sina processer enligt lag är bundna att försäkra sig om att ventilerna är korrekt utformade och kontrollerade enligt föreskriften.

I föreskriften finns det inga exakta tidsangivelser för hur ofta kontroll och service ska genomföras, det är formulerat som att de ”..regelbundet ska undersökas med fortlöpande tillsyn”. Alla organisationer har olika förutsättningar, därför kan det vara bra att utifrån dessa bestämma vilka intervall som är lämpliga för just er och sedan upprätta en rutin.

Vill man försäkra sig om att säkerhetsventilen öppnar på inställt öppningstryck är det vanligast att man plockar ner ventilen och gör service och provtrycker i en provtryckningsbänk. Då bör man även passa på att kontrollera fjäder, ventilhus och tätytor. Allt detta kan serviceorganisationen på Ramén Valves hjälpa till med. Läs mer om vårt serviceerbjudande här.